Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

NOWE zasady wydawania zezwoleń do Niemiec

 

Od dnia 4 grudnia br. BOTM rozpoczął wydawanie zezwoleń niemieckich jednorazowych na rok 2002 na miesiąc styczeń. Do czasu zatwierdzenia Komunikatu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zasad wydawania zezwoleń w roku 2002, zezwolenia niemieckie wydawane będą według następujących zasad:

1. zezwolenia niemieckie ogólne nieekologiczne - wydawane będą na pojazdy nieekologiczne w ilości 3 szt. miesięcznie na jedną licencję uprawnioną do ich poboru;

2. zezwolenia niemieckie ogólne ekologiczne - wydawane będą na pojazdy spełniające normy EURO1 w ilości 4 szt. miesięcznie na jedną licencję uprawnioną do ich poboru;

3. zezwolenia niemieckie ogólne EURO2+S - wydawane będą na pojazdy spełniające normy EURO2+S w ilości 5 szt. miesięcznie na jedną licencję uprawnioną do ich poboru;

4. Maksymalna liczba jednorazowych zezwoleń niemieckich będąca w posiadaniu przewoźnika nie może przekroczyć5. należnego mu miesięcznego limitu tych zezwoleń;

6. zezwolenie roczne niemieckie zmniejsza limit zezwoleń jednorazowych niemieckich o 6 szt. miesięcznie, nie więcej jednak niż o limit przypadający na dwie licencje;

7. zezwolenie roczne EKMT/CEMT zmniejsza limit zezwoleń jednorazowych niemieckich przypadających na jedną licencję EURO2+S lub EURO3+S.

8. Firmom, którym przyznane zostaną zezwolenia stałe niemieckie lub CEMT zmniejszone zostaną odpowiednio limity poborów zezwoleń jednorazowych niemieckich w miesiącu lutym lub w razie potrzeby w następnych miesiącach;

Zezwolenia niemieckie wydane zgodnie z powyższą Informacją mogą być wykorzystywane od dnia 4 grudnia br. oraz zachowują ważność do dnia 31 stycznia 2003r.

 

Źródło: INFORMACJA BOTM NR 96/2001


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved