Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > A U S T R I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

A U S T R I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Ministerstwo Transportu
Ministry of Science and Transport

OKOMBI - przewozy kombinowane

Przegląd  
Thiscover - Ostererich

 Informacje:

 1. 2003 tylko zezwolenia ekologiczne
 2. Przewozy osób mikrobusami

 3. Zakaz poruszania się w godzinach nocnych.

 4. Nowe ograniczenia w ruchu - szczegóły

 5. Nowe ograniczenia w ruchu

 6. Podatek obrotowy dla przewoźników - zmiany.

 7. Rozporządzenie w sprawie tuneli

 8. Podatek obrotowy dla przewoźników.

 9. Okazjonalne przewozy osobowe.

 10. Sprzedaż karnetów za użytkowanie dróg.

 11. Przewóz drogowy osób na potrzeby własne.

 12. Wymiana winiet w przypadku rozbicia szyby.

 13. Przewozy do i z krajów trzecich.

 14. Przewozy osób.
 15. Ograniczenia w ruchu pojazdów w okresie letnim.

 

2003 tylko zezwolenia ekologiczne

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w kontyngencie zezwoleń austriackich na rok 2003 nie ma zezwoleń dla pojazdów nieekologicznych. Zezwolenia austriackie ogólne i loco z kontyngentu 2002 zachowują ważność do 31.01.2003, zezwolenia premiowe do 31.03.2003. Dzień 31.01.2003 i 31.03.2003 jest ostatnim dniem korzystania z zezwolenia bez względu na stopień zaawansowania przewozu.

Na podst. info. BOTM 94/2002

 Przewozy osób mikrobusami

Zgodnie z informacją austriackiego Ministerstwa Transportu, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że zarobkowe przewozy okazjonalne osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 9 osób wraz z kierowcą do/z Austrii mogą być wykonywane przez uprawnionych – wg przepisów wewnętrznych kraju macierzystego – przewoźników i podlegają obowiązkowi zezwoleń.

Wniosek o wydanie zezwolenia należy przesłać do Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii Republiki Austrii :

Bundesministerium fur Verkehr,
Innovation und Technologie,
Mrs Kaufmann
A-1030 Wien, Radetzkystrasse 2,
Tel.0043/1/71162/1210
Fax 0043/1/71162/1299

Podanie o wydanie zezwolenia musi być wniesione pod wskazany wyżej adres z załączonymi do wniosku następującymi dokumentami i szczegółowymi informacjami:

 1. Uwierzytelnione tłumaczenie na jęz. niemiecki, licencji zezwalającej na prowadzenie zarobkowego transportu, zgodnie z prawem kraju rejestracji pojazdu bądź inny dokument właściwego ministerstwa (zgodny z prawem obowiązującym w kraju przewoźnika) potwierdzający, że taka licencja nie jest konieczna,

 2. Imię, nazwisko i adres przewoźnika,

 3. Termin wykonywania przejazdu przez Austrię,

 4. Nr rejestracyjny pojazdu przewożącego osoby,

 5. Opłata za zezwolenie wynosi 123,35 € i jest płatna na konto:

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie
Ősterreichische Postsparaksse (PSK) BLZ 60.000 Nr. 5040.003.

Dodatkowo władze austriackie wymagają następujących informacji :

 • Trasę planowanego przewozu,

 • Miejsce rozpoczęcia i zakończenia przewozu,

 • Miejsce przekroczenia granicy austriackiej,

 • Częstotliwość wykonywania przewozu.

Po otrzymaniu wymaganych informacji i wniesieniu opłaty zezwolenie zostanie wydane
i przesłane pocztą.
Zezwolenie ważne jest na jazdę tam i z powrotem i musi być okazywane każdorazowo austriackim organom kontrolnym.
Austriackie ministerstwo zwraca uwagę, że możliwość otrzymania zezwolenia na granicy, przewidziana jest tylko w wyjątkowych wypadkach.
Pojazdy nie posiadające stosownego zezwolenia nie będą wpuszczane na terytorium Austrii.
Wykonywanie zarobkowych przewozów mikrobusami na terytorium austriackim bez zezwolenia jest sprzeczne z przepisami i będzie przedmiotem dochodzenia. Równocześnie z dochodzeniem będzie pobrane zabezpieczenie w wysokości około 1453€. Przedsiębiorca w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia dochodzenia może wnieść odwołanie do właściwego urzędu (adres urzędu znajduje się na potwierdzeniu pobrania zabezpieczenia). W przypadku, jeśli odwołanie nie zostanie wniesione, zabezpieczenie będzie zaliczone na poczet kary.
Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi przewoźnicy wykonujący przewozy osób do/z Austrii muszą posiadać licencję przewozową (d. koncesję) z ważnością na terytorium Austrii.

Na podst. Inf. BOTM 93/2002

 

Zakaz poruszania się w godzinach nocnych.

Informujemy, że decyzją władz Tyrolu (rozporządzenie z dnia 10.09.2002 ) ze względów ochrony środowiska wprowadza się nocny zakaz poruszania się dla pojazdów przewożących ładunki, o masie powyżej 7,5 t DMC na drodze A12 pomiędzy 20.359 km w kraju związkowym Kundl a 66.780 km w kraju związkowym Ampass.Zakaz obowiązywać będzie od godz. 22:00 do 05:00 od 1 października 2002 do 31 marca każdego roku.Nie przewidziano objazdów.
Wyjątki:
Transport ładunków łatwo psujących się, gazet i czasopism, środków medycznych, pojazdów obsługi drogowej, pojazdów służb uprzywilejowanych oraz samochodów spełniających normy EURO4 (emisja NOx poniżej 3 g/kWh).

Źródło: AISO w Wiedniu

 

 

Ograniczenia w ruchu

Zarządzeniem Ministra Transportu, Innowacji i Technologii Republiki Austrii został wprowadzony zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych / Wakacyjny porządek ruchu drogowego w roku 2002/ Zakaz poruszania się dotyczy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o dmc przekraczającej 7,5 t Zakaz dotyczy także samochodów ciężarowych z przyczepami o dmc obydwu pojazdów większej niż 7,5 t .

Zakaz ustanowiono w następujące dni :

a) 5 lipca, 26 lipca, 2 sierpnia w godzinach od 15 do 19.
b) w soboty począwszy od 29 lipca do 7 września w godzinach od 8 do 15
a) 21 grudnia w godzinach od 8 do 15

Zakaz obowiązuje na następujących autostradach w obydwu kierunkach

 1. Autostrada zachodnia A1 od węzła Wiedeń /Aufhof aż do przyłączenia /przyłącza/ w Walleresee
 2. Południowa autostrada A2 od węzła w Vösendorf do granicy państwowej przy Arnoldstein
 3. Wschodnia autostrada A4 od przyłącza Schwechat do granicy państwowej przy Mickelsdorf
 4. Mühlkreis autostrada A7 od węzła Linz / A1 ,A7 / do przyłącza Salzburgerstraße
 5. Autostrada Innkreis A8 na całym obszarze.
 6. Autostrada Pyhrm A9 na całym obszarze
 7. Autostrada Tauern A10 od przyłącza Salzburg/ Süd do przyłącza w Werfen i od przyłącza Eben do węzła Villach - Zauchen
 8. Autostrada Karawanken A11 na całym obszarze
 9. Autostrada Inntal A 12 od granicy państwa przy Kufstein do przyłącza Zams
 10. Autostrada Brenner A13 na całym obszarze
 11. Autostrada Wiener Außenning A21 od węzła Steinhäusl (A1,A21 ) do przyłącza Brunn am Gebirge
 12. Autostrada Welser A 25 na cały

Na podstawie info. BOTM 50/2002

 

Nowe ograniczenia w ruchu

Informujemy, o zamiarze wprowadzenia od dnia 29.06.2002 r nowych letnich ograniczeń w transporcie na centralnych drogach Austrii :
5 lipiec, 26 lipiec, 2 sierpień, 16 sierpień od 15:00 do 19:00
każdą sobotę od 29 czerwca do 7 września od 08:00 do 15:00
21 grudnia od 08:00 do 15:00
Szczegóły dotyczące wprowadzonych ograniczeń znajdują się na stronie : www

 

Podatek obrotowy dla przewoźników - zmiany.

Federacja Przewoźników Osobowych w Wiedniu informuje o zmianach w podatku obrotowym na terytorium Austrii dotyczącym przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy okazjonalne osób do Austrii lub tranzytem przez jej terytorium autobusami i mikrobusami :

 1. Zagraniczni przewoźnicy, których obrót w Austrii nie przekracza 22 000 EUR są zwolnieni od płatności podatku.
 2. Zagraniczni przewoźnicy, których obrót w Austrii przekracza 22 000 EUR płacą podatek według przepisów. To opodatkowanie będzie dokonywane przez Urząd skarbowy dla zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na terenie Austrii w Graz (Finanzamt Graz-Stadt, Conrad von Hötzendorfstrasse 14-18, A-8018 Graz, tel. +43 316 881-3611, fax 881-3522). 10 % podatek pozostaje niezmieniony. Jest wyliczony na podstawie obrotu wynikającego z przejazdów przez terytorium Austrii.
 3. Przewoźnicy autokarowi (zwłaszcza z Unii Europejskiej) od 01.04.2002 r. nie będą musieli oczekiwać na granicy żeby zapłacić podatek natychmiast; od tej pory poprzedni "indywidualny" system podatkowy zostanie całkowicie zniesiony.

 

Rozporządzenie w sprawie tuneli

Ministerstwo Komunikacji, Innowacji i Technologii w Dzienniku Ustaw II/Nr 395/2001 z 16 listopada 2001 wydało nowe rozporządzenie w sprawie tunelu. Ogranicza ono ruch autostradami wewnątrz tunelu z niebezpiecznymi dobrami, względnie zezwala nań pod pewnymi warunkami. Rozporządzenie, wchodzące w życie 1 grudnia 2001 określa środki ostrożności odnośnie transportu pewnych niebezpiecznych dóbr w tunelach ponad 1000 względnie 5000 metrów. Podczas gdy w tunelach pomiędzy 1000 a 5000 m wystarczy włączyć żółtoczerwoną lampę ostrzegawczą, w tunelach powyżej 5000 m konieczny jest już pojazd towarzyszący. Nowe rozporządzenie nakłada tu wymóg specjalnego szkolenia personelu pojazdu towarzyszącego oraz wyposażenia odpowiadającego wymaganiom dóbr w pojeździe transportowym. Wszystkie pozostałe odcinki podlegają ustaleniom rządów w pojedynczych landach. Ustalenia te mogą odbiegać od postanowień rozporządzenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji AUSO

 

Podatek obrotowy dla przewoźników.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2002 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów Republiki Austrii będzie pobierany od przewoźników polskich wykonujących międzynarodowe przewozy okazjonalne osób do Austrii lub tranzytem przez jej terytorium autobusami i mikrobusami zarejestrowanymi w Polsce 10 % podatek obrotowy.

Na podstawie Info BOTM 85/2001

 

Okazjonalne przewozy osobowe.

Stosownie do ustaleń Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej RP, informujemy, że przewozy okazjonalne osób pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu 9 osób wraz z kierowcą do/z Austrii mogą być wykonywane przez uprawnionych - wg przepisów wewnętrznych kraju macierzystego - przewoźników i podlegają obowiązkowi zezwoleń

Wniosek o wydanie zezwolenia należy przesłać do Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii Republiki Austrii:

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie,

A-1031 Wien,

Radetzkystrasse 2,

Mrs Kaufmann.

Zgodnie z austriacką ustawą o opłatach zezwolenie to wydawane jest po opłaceniu 1710 ATS.

Zezwolenie ważne jest na jazdę tam i z powrotem i musi być okazywane każdorazowo austriackim organom kontrolnym.

Austriackie ministerstwo zwraca uwagę , że możliwość otrzymania zezwolenia na granicy, przewidziana jest tylko w wyjątkowych wypadkach.

Wykonywanie zarobkowych przewozów mikrobusami na terytorium austriackim bez zezwolenia jest sprzeczne z przepisami i będzie przedmiotem dochodzenia. Najniższa kara wynosi 20.000 ATS. Równocześnie z dochodzeniem będzie pobrane zabezpieczenie, które może wynosić do 2.000 ATS. Przedsiębiorca w ciągu 14 dni od daty dochodzenia może wnieść odwołanie do właściwego urzędu (adres urzędu znajduje się na potwierdzeniu pobrania zabezpieczenia). W przypadku , jeśli odwołanie nie zostanie wniesione, zabezpieczenie będzie zaliczone na poczet kary.

Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi przewoźnicy wykonujący przewozy osób do/z Austrii muszą posiadać licencję przewozową (d. koncesję ) z ważnością na terytorium Austrii.

 Na podstawie info BOTM 43/2001

 

 Sprzedaż karnetów 

AISOE w Wiedniu poinformowało, że rozpoczęła sprzedaż w swoich oddziałach wymienionych poniżej winiet jednodniowych i tygodniowych wymaganych opłat drogowych w roku 2000 i następnych:

wykaz placówek:

 • 1040 WIEDEŃ : Wiedner Hauptstr.68 - tel. (+43-1) 585-68-40, fax 585-68-33, w poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 8:00-16:30, piątek 8:00-16:00
 • 4020 LINZ : Hessenplatz 3 - tel. (+43-732) 7800/563, fax 7800/624 poniedziałek-piątek 7:30-12:30,13:00-16:30, piątek 7:30-13:30

 

Przewóz drogowy osób na potrzeby własne

Stosownie do ustaleń Komisji Mieszanej Polsko- Austriackiej, przewóz drogowy osób na potrzeby własne między Polską i Austrią jest usługą transportową, którą przedsiębiorca lub zrzeszenie (np.: szkoła, stowarzyszenie, fundacja, związek wyznaniowy), może wykonywać niezarobkowo dla swych pracowników lub członków w następujących warunkach:

 • przewóz stanowi wyłącznie działalność pomocniczą przedsiębiorcy lub zrzeszenia,
 • pojazdy są własnością przedsiębiorcy lub zrzeszenia, zostały nabyte na warunkach odroczonej płatności albo są przedmiotem długoterminowych umów najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy,
 • pojazdy spełniają wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego,

 • pojazdy są prowadzone przez pracownika przedsiębiorstwa lub członka zrzeszenia.

Wydane zaświadczenie upoważnia jego posiadacza do wykonania jednorazowej „jazdy tam i z powrotem”.
Zaświadczenie ważne jest na całą trasę przejazdu łącznie z tranzytem.
Zaświadczenie ważne jest na okres jednego roku od dnia wydania.
Zaświadczenie wypełnia osoba upoważniona przez przedsiębiorcę lub zrzeszenie, wykonujące przewóz niezarobkowy.

Zaświadczenie jest wypełniane w trzech egzemplarzach, trwałymi drukowanymi literami i potwierdzane przez BOTM. Jedną kopię przechowuje BOTM, drugą zatrzymuje przedsiębiorca lub zrzeszenie wykonujące przewóz niezarobkowy.

Oryginał lub poświadczoną kopię musi mieć w pojeździe kierowca przez cały czas trwania przewozu międzynarodowego.

Zaświadczenie należy każdorazowo okazywać na żądanie osobom uprawnionym do kontroli wraz z formularzem jazd.

Przedsiębiorca lub zrzeszenie wykonujące przewóz niezarobkowy jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie zaświadczenia.

 W celu potwierdzenia przewozu na potrzeby własne miedzy Polską i Austrią należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z rejestru handlowego, wypis z rejestru zrzeszeń lub inny dokument stanowiący prawną podstawę działalności,

 2. dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego (lub prawo dysponowania pojazdem w warunkach odroczonej płatności, długoterminową umowę ),

 3. oświadczenie o wykonaniu przewozu niezarobkowo i jednorazowo dla zatrudnionych pracowników lub członków, [1]

 4. dokument potwierdzający: zatrudnienie kierowcy i pasażerów lub potwierdzający członkostwo w zrzeszeniu pasażerów.

 [1] Wykonywany przewóz nie może wypełniać przesłanek przewozu liniowego ani wahadłowego.

 

Wymiana winiet w przypadku rozbicia szyby.

 Przedstawiamy, ustaloną  w Austriackim Ministerstwie Nauki i Transportu, procedurę wymiany winiety w przypadku rozbicia szyby przedniej samochodu.

Winieta może być wymieniona po przedłożeniu następujących dokumentów :

 • rachunku za naprawę pękniętej szyby,

 • oświadczenia właściwego ubezpieczenia ,że nie przyjmuje ono szkód związanych z winietą ,

 • odklejonej winiety lub kawałka szyby z pozostałą winietą,

 • odcinka winiety (który należy zawsze mieć w czasie jazdy).

 

Pisemną prośbę można wysłać na adres :

Österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen AG

Kundendienst

     zH . Frau Dannbauer

     Alpentraße 94

     5020 Salzburg

 

Nowa winieta będzie wysłana pocztą.

 

Prośbę można złożyć również przez :

Österreichischer  Automobil-, Motorrad-, u. Touring  Club ÖAMTC

Schubertring 1-3

1010 Wien

 

Należy załączyć te same dokumenty z należną opłatą, jednakże po bezpośredniej rozmowie.

Nową winietę można odebrać tylko na miejscu.

 

Przewozy do i z krajów trzecich.

Stanowisko władz austriackich w sprawie wykonywania przewozów do / z krajów trzecich na podstawie austriackich zezwoleń ogólnych.

Władze austriackie zajmują stanowisko, że przewozy do/z krajów trzecich na podstawie austriackich zezwoleń ogólnych, dozwolone są jedynie pod warunkiem przejazdu tranzytowego przez kraj rejestracji pojazdu ciężarowego. W przypadku polskich przewoźników przewóz taki może być zrealizowany pod warunkiem przejazdu przez Polskę.

 MTiGM nie zgadza się z taką interpretacją przepisów i zwraca uwagę na sposób w jaki niekiedy polscy przewoźnicy próbują realizować przewozy na podstawie austriackich zezwoleń ogólnych.

Zezwolenie ogólne jest ważne na przewozy dwustronne lub tranzytowe lub na przewozy do/ z krajów trzecich. Nie można zatem na podstawie zezwolenia ogólnego wykonać przewozu dwustronnego i w drodze powrotnej przewozu tranzytowego.

Dotyczy to przypadku gdy przewoźnik przewiózł ładunek z naszego kraju do Austrii, następnie wyjechał do Włoch i zamierza na podstawie tego samego zezwolenia ogólnego powrócić do Polski tranzytem przez Austrię. W tej sytuacji niezbędne jest drugie zezwolenie ogólne.

 

Przewozy osób.

Zgodnie z pismem Austriackiego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii otrzymaliśmy z MTiGM informacje, że władze austriackie będą honorowały na obszarze Austrii tylko niebieskie oryginały zezwoleń przewozowych. 

Posługiwanie się uwierzytelnionymi kopiami zezwoleń są niedopuszczalne i uznawane będą za nieważne.

Kopie zezwoleń będą konfiskowane przy wjeździe do Austrii przez służby graniczne.

 

Ograniczenia w ruchu pojazdów w okresie letnim.

Federalnego Ministerstwa Transportu Republiki Austrii wprowadziło w drodze rozporządzenia zakaz poruszania się ciężarowych pojazdów samochodowych w okresie letnim na określonych drogach. Rozporządzenie weszło w życie od dnia 7 lipca 2000r.

Zakaz obowiązuje ciężarowe pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 t. we wszystkie soboty począwszy od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia. Zakaz obowiązuje w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podczas wykonywania przewozów materiałów niebezpiecznych zakaz obowiązuje już od piątku.

Zakaz poruszania się ciężarowych pojazdów samochodowych obowiązuje na poniżej wymienionych autostradach w obu kierunkach:

 1. Autostrada Zachodnia /Westautobahn/ A 1 od węzła Wien/Auhof do wjazdu Wallersee;
 2. Autostrada Wschodnia / Ostautobahn / A 4 od wjazdu Schwechat do granicy państwa w Nickelsdorfie;
 3.  Autostrada Muhlkreisautobahn A 7 od węzła Linz /A 1 - A 7/ do wjazdu Salzburgerstrase;
 4. Autostrada Tauernautobahn A 10 od wjazdu Salzburg/Sud do wjazdu Villach/West;
 5. Autostrada Inntalautobahn A 12 od granicy państwa w Kufstein do wjazdu Imst;
 6. Autostrada Brennerautobahn A 13 na całej długości;
 7. Obwodnica Zewnętrzna Wiednia Autostrada Wiener Ausenring Autobahn A 21 od węzła Steinhausl / A 1 - A 21/ do wjazdu Brunn am Gebirge;
 8. Autostrada Linzerautobahn A 25 od węzła Haid /A 1 - A 25/ do wjazdu Wels/Ost;
 9. Droga ekspresowa Kremser Schnellstrase S 33 od węzła St.Polten /A 1 - S 33/ do wjazdu St. Polten-Ost.

Zakaz poruszania się ciężarowych pojazdów samochodowych obowiązuje również na wyszczególnionych poniżej drogach krajowych poza terenem zabudowanym w obu kierunkach ruchu:

 1. droga krajowa Seefelder B 177 na całej długości;
 2. droga krajowa Achensee B 181 na całej długości;
 3. droga krajowa Loferer B 312 na odcinku od Lofer do Worgi;
 4. droga krajowa Fernpass B 314 na odcinku od Nassereith do Bieberwier

Zakaz poruszania się ciężarowych pojazdów samochodowych nie dotyczy:

 1. przewozu zwierząt rzeźnych lub łatwo psujących się artykułów żywnościowych,

 2. druków periodycznych,

 3. zaopatrzenia w napoje terenów turystycznych,

 4. ciągłego zaopatrzenia zakładów gastronomicznych i imprez lub napraw instalacji chłodniczych,

 5. przejazdu pomocy drogowej,

 6. pojazdów używanych do usuwania skutków klęsk żywiołowych,

 7. pojazdów pomocy medycznej, straży pożarnej, wywozu śmieci, utylizacji odpadów,

 8. przewozów humanitarnych wykonywanych przez uznane organizacje,

 9. przejazdów wojsk federalnych lub sił UNPROFOR, SFOR lub KFOR,

 10. przewozów w transporcie kombinowanym kolej-droga od nadawcy do następnej technicznie dogodnej stacji załadunku lub ze stacji rozładunku do odbiorcy i z powrotem do następnej stacji załadunku, jeżeli posiadać11. się będzie wypełniony dokument, z którego wynika, że pojazd lub jego część buła lub będzie transportowana koleją,

 11. przejazdów "na pusto" w soboty w godz.8:00 - 10:00 do miejsca zamieszkania kierującego, siedziby firmy, terminalu towarowego, parkingów pojazdów ciężarowych, stałego miejsca postoju pojazdu, lub miejsca postoju z którego kierowca będzie miał możliwość powrotu publicznymi środkami transportu lub pojazdem firmy

 12. pojazdów utrzymujących regularne linie komunikacyjne,

 13. pojazdów do budowy i utrzymania dróg.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved