Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > B E L G I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

B E L G I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Centrum Rządowe
BELGIAN FEDERAL GOVERNMENT ON LINE

Ministerstwo transportu
BELGIAN MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFRASTRUCTURE

 Informacje:

  1. Wysokość opłat za korzystanie z autostrad w 2002 roku

  2. Kradzieże na parkingach

  3. Koniec rozmów przez komórki podczas jazdy.

  4. Kary za przekroczenie przepisów.

  5. Zaostrzenie kar za wykroczenia w ruchu drogowym.

 Kradzieże na parkingach 

FEBETRA w Brukseli została powiadomiona przez policję Belgijską o kradzieżach (portfeli, telefonów komórkowych lub innych wartościowych przedmiotów) szczególnie z zagranicznych samochodów parkowanych na parkingach samochodowych w chwili, gdy kierowcy śpią. Kierowcom radzi się zachowanie szczególnej ostrożności i zapisywanie numerów seryjnych numerów telefonów komórkowych i kart kredytowych celem ułatwienia policji odzyskania skradzionych przedmiotów.

 Koniec rozmów przez komórki podczas jazdy.

FEBETRA w Brukseli informuje, że od 1 lipca 2000 r. kierowcy ciężarowych pojazdów samochodowych nie będą mogli dłużej korzystać z przenośnych telefonów komórkowych i prowadzić z nich rozmów podczas jazdy.

W celu prowadzenia rozmów kierowcy pojazdów powinni zatrzymać się w odpowiednim i bezpiecznym miejscu.

Wszelkie wykroczenia mogą być karane mandatem, a wysokość kar kształtować się może w przedziale od 1.000 do 100.000 BEF (franków belgijskich).


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved