Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > B I A Ł O R U Ś <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

B I A Ł O R U Ś

Ciekawe adresy Internetowe:

Centrum Rządowe
BELARUSAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Przegląd

 Informacje:

 1. Ograniczenia w ruchu 2002

 2. Ograniczenia w ruchu.

 3. Zmiana DMC.

 4. Opłaty za tranzyt.

 5. Zmiana dopuszczalnych nacisków na oś

 6. Ograniczenia w ruchu pojazdów.

 7. Opłaty za korzystanie z zaplecza sanitarnego oraz urządzeń infrastruktury granicznej.

 8. Ograniczenia w ruchu.

   

Ograniczenia w ruchu 2002

Zgodnie z informacją MSZ Republiki Białoruś, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2002 roku (okres letni) w dzień od godziny 10:00 do 22:00, przy dziennej temperaturze powyżej 25oC, zostaje wprowadzone ograniczenie ruchu pojazdów z obciążeniem na oś powyżej 6 ton. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów, dokonujących przewozu towarów nietrwałych i przewozu związanego z zapobieganiem i likwidacją nadzwyczajnych sytuacji.
Informacje o drogach, na których ograniczony jest ruch, kierowcy mogą uzyskać na przejściach granicznych przy wjeździe do Republiki Białoruś

 

Ograniczenia w ruchu.

Informujemy, że tymczasowe ograniczenia ruchu wprowadzone wiosną br. zostały anulowane począwszy od 11.05.2001 r. 

Latem (od 01.06 do 31.08) zostaje wprowadzony zakaz poruszania się pojazdów których nacisk na oś przekracza 6t. pomiędzy 10:00 a 22:00 w czasie gdy temperatura przekroczy 25 st. C za wyjątkiem przewozu łatwo psujących się ładunków spożywczych lub w stanach wyższej konieczności.

Źródło : BAIRC w Mińsku

 

Zmiana DMC

Od piątku 11.05.2001 zaczną obowiązywać wprowadzone 19 marca br. nowe przepisy dotyczące wykonywania przewozów towarowych pojazdami na terytorium Białorusi. Dotychczasowa dopuszczalna masa całkowita pojazdów zostaje zmniejszona z 36 do 33 ton.

 

Opłaty za tranzyt

Zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Republiki Białoruś nr 338 z dnia 29 czerwca 1995 roku, władze białoruskie pobierają od użytkowników samochodów osobowych państw obcych przejeżdżających tranzytem przez terytorium Białorusi opłaty tranzytowe w wysokości 20,- USD.
Stosowne opłaty (25,- do 155,- USD) pobiera się także od użytkowników zagranicznych autobusów i samochodów ciężarowych, przejeżdżających przez to państwo.
Za wjazd docelowy na Białoruś pobiera się opłaty od kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i osobowych państw obcych w wysokości od 15,- do 80,- USD.

 

 Zmiana dopuszczalnych nacisków na oś

Decyzją Rady Ministrów Republiki Białoruś od dnia 1.01.2000r. uległy zmianie dopuszczalne naciski na oś na drogach Republiki Białoruś.
Dopuszczalny nacisk zawieszenia 3-osiowego w naczepie i przyczepie, przy rozstawie osi od 1,3m do 1,8m, włącznie, został zmniejszony z 24t do 21t koła pojedyncze ) oraz do 22,5t ( koła bliźniacze ).

 Ograniczenia w ruchu pojazdów

Od marca br. w Białorusi, na drodze krajowej P-21 WITEBSK - przejście graniczne z Rosją na trasie na Smoleńsk (na odcinku pomiędzy 11 a 56 km) wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu pojazdów których nacisk pojedynczej osi na drogę przekracza 6 ton oraz w przypadku trzyosiowych pojazdów jeżeli nacisk osi przekracza 4,2 tony.
Ograniczenie będzie obowiązywać do zakończenia remontu drogi.

Opłaty za korzystanie z zaplecza sanitarnego oraz urządzeń infrastruktury granicznej.

Informujemy, że od 10.04.2000 r. zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Brześcia wprowadzone zostały opłaty za korzystanie z zaplecza sanitarnego oraz urządzeń infrastruktury granicznej. Opłaty będą egzekwowane od podróżnych po wjeździe na terytorium przejścia granicznego Brześć – Terespol – Warszawski Most, Kozłowicze – Kukuryki, Polowce – Piszczatka, Domaczewo - Slawatycze

 Ustalono następujące wysokości opłat:

Rodzaj pojazdu

Opłata od rezydentów Republiki Białoruś pobierana w rublach białoruskich

Opłata od nie rezydentów Republiki Białoruś pobierana w USD, względnie DM

Autokar

7 (siedem) minimalnych
miesięcznych pensji

50 USD
90 DM

Autokar wykonujący przewozy w ramach regularnych rejsów
(połączenia kursowe)
usankcjonowane porozumieniem polsko-białoruskim

1 (jedna) minimalna
miesięczna pensja

50 USD
10 DM

Mikrobus

3 (trzy) minimalne
miesięczne pensje

20 USD
35 DM

Samochód osobowy

1 (jedna) minimalna
miesięczna pensja

10 USD
20 DM

Motocykl
Motorower

0,2 minimalnej
miesięcznej pensji

3 USD
5 DM

 

Odstępuje się od pobierania opłat w następujących przypadkach:

 1. Za pojazdy osób, które posiadają status dyplomatyczny i przekraczają granicę w sprawach służbowych.

 2. Od środków transportu, którymi podróżują członkowie oficjalnych delegacji.

 3. Od środków transportu wykonujących przewozy humanitarne.

 4. Od środków transportu przewożących dzieci na leczenie.

 5. Od środków transportu, którymi podróżują osoby udające się na pogrzeb.

 6. Od środków transportu, którymi podróżują osoby z 1 i 2 grupą inwalidzką.

 7. Od środków transportu, którymi podróżują sportowcy i ludzie kultury, którzy uczestniczą w oficjalnych rozgrywkach sportowych oraz spotkaniach kulturalnych, sympozjach itp. (Zwolnienie to dotyczy wyłącznie rezydentów RB).

 

Ograniczenia w ruchu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komitetu ds. Dróg Publicznych przy Ministerstwie Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś z dnia 03.05.2000 Nr 3 "O ograniczeniu ruchu samochodowego przy wysokich temperaturach",

w okresie letnim czerwiec-sierpień 2000 roku w Republice Białoruś zostaje wprowadzone ograniczenie ruchu środków transportu z obciążeniem na oś powyżej 6 ton, na drogach publicznych z pokryciem asfaltowo-betonowym, za wyjątkiem środków transportu dokonujących przewozu artykułów szybko psujących się i przewozu związanego z zapobieganiem lub likwidacją nadzwyczajnych sytuacji,

od godz. 10:00 do godz. 22:00 przy dziennej temperaturze powietrza powyżej 25 oC.

Ruch ciężarowych pojazdów samochodowych dozwolony jest w nocy w godzinach od godz. 22:00 do godz. 10:00.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved