Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > B O Ś N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

B O Ś N I A  I  H E R C E G O W I N A

Ciekawe adresy Internetowe:

Przegląd  

 Informacje:

  1. Bez wiz do Bosni i Hercegowiny.

  2. Koniec z wizami na granicy

  3. Wizy na granicy.

 

Bez wiz do Bosni i Hercegowiny.

Obywatele polscy wjeżdżający na terytorium Bośni i Hercegowiny w okresie 1 maja – 31 października 2002 roku zwolnienie są z obowiązku posiadania wizy. Oznacza to, że w ww. czasie obywateli polskich nie obowiązują wizy tranzytowe i pobytowe w Bośni i Hercegowinie (okres jednorazowego pobytu w BiH wynosi 90 dni).
na podst. Info. BOTM 35/02

 

Zmiana zasad uzyskiwania wiz wjazdowych do Bośni i Hercegowiny

Informujemy, że zlikwidowano możliwość uzyskania wizy wjazdowej na granicy Bośni i Hercegowiny. Aktualnie przewoźnicy mogą uzyskać wizę bośniacką w ambasadach Bośni i Hercegowiny znajdujących się w Berlinie, Wiedniu oraz Budapeszcie. W powyższych placówkach wizy uprawniające do wjazdu na terytorium Bośni i Hercegowiny wydawane są w trybie natychmiastowym.
2002.03.20

Wizy na granicy.

Zgodnie z informacją przekazaną przez stronę bośniacką polscy przewoźnicy wjeżdżający do Bośni i Hercegowiny mogą uzyskać wizę na granicy po zapłaceniu 50 USD. Jednakże muszą oni posiadać zaproszenie wystawione przez bośniackiego przedsiębiorcę i potwierdzone przez Izbę Handlową Bośni i Hercegowiny. Uzyskana wiza jest ważna trzy miesiące. Jednocześnie obywatele polscy wjeżdżający na terytorium Bośni i Hercegowiny w okresie 1 czerwca - 30 września 2001 roku są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy.
01-05-12

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved