Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > B U Ł G A R I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

B U Ł G A R I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Centrum Rządowe

Przegląd  

 Informacje:

  1. Opłaty drogowe
  2. Ubezpieczenia zdrowotne w trakcie pobytu
  3. Przewozy wahadłowe

 

Opłaty drogowe

Od 1 stycznia 2002 r. w Bułgarii zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie z dróg. W pierwszym etapie na następujących odcinkach: E-79 Sofia-Kułata (na granicy z Grecją), E-80 Sofia-Kalotina (na granicy z Jugosławią), Orizowo-Haskowo, Biała-Plewen-Botewgrad, Ruse-Biała, Swilengrad-granica turecka.

Źródło: Polska Gazeta Transportowa 

 

Ubezpieczenia zdrowotne w trakcie pobytu

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Bułgarii nr 198 z dnia 24 sierpnia 2001 roku, z dniem 1 grudnia 2001 roku wchodzi w życie przepis art. 90 Regulaminu stosowania Ustawy o ochronie zdrowia / Dziennik Ustaw RB nr 66 z dnia 27.07.2001 r./ , zgodnie z którym " Cudzoziemcy i bezpaństwowcy przybywający przez krótki czas w Republice Bułgarii a także przejeżdżający tranzytem, przy wjeździe do tego kraju muszą posiadać ubezpieczenia zdrowotne".

Na podst. kom.MSZ z dnia 10 listopada 2001 r.

 Przewozy wahadłowe

Przewozy wahadłowe wykonywane do/przez Bułgarię nie podlegają wymogowi uzyskania zezwoleń. Przewozy takie odbywają się na podstawie wzajemnej informacji.

Przedsiębiorca zamierzający wykonywać przewozy wahadłowe między Polską i Bułgarią lub w tranzycie przez terytorium Bułgarii powinien złożyć w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej informację o planowanych przewozach nie później niż w terminie sześciu tygodni przed pierwszym kursem (przejazdem).

Przewoźnik powinien sporządzić informację w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim lub bułgarskim.

Informacja powinna zawierać:

  1. 1.       Pełną nazwę firmy, która będzie wykonywać przewozy

  2. 2.       Harmonogram jazd (terminy przekraczania granicy)

  3. 3.       Nazwy przejść granicznych wyznaczających całą trasę

  4. 4.       Schemat trasy

  5. 5.       Wykaz jazd (godziny rozpoczęcia i zakończenia przewozu)

  6. 6.       Numery rejestracyjne autobusów

  7. 7.       Umowa z kontrahentem

Informacja taka za pośrednictwem Ministerstwa Transportu Bułgarii jest przekazana do odpowiednich bułgarskich służb granicznych. Brak informacji, a także nie uzgodnione w odpowiednim terminie (min. dwóch tygodni przed pierwszym kursem) zmiany harmonogramu, przejścia granicznego lub terminów przejazdów jak również niezgodność składu pasażerów z listą mogą spowodować konieczność uiszczania wysokich opłat na granicy bułgarskiej.

Na podst. Info. BOTM 54/01

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved