Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > C H O R W A C J A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

C H O R W A C J A

Ciekawe adresy Internetowe:

Centrum Rządowe

Przegląd  

 Informacje:

  1. Opłaty za zezwolenia.

Zezwolenia płatne.

Stawki opłat obowiązujące zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe na terytorium Republiki Chorwacji  w roku 2001 :

E65 VARAŽDIN-GORIČAN

Wjazd

Wyjazd

Varażdin Category

Goričan

I

II

III

IV

10,00

15,00

30,00

35,00

E59-ZAPREŠIČ-KRAPINA

Wjazd

Wyjazd

Zaprešic Category

Krapina

I

II

III

IV

6,00

10,00

20,00

40,00

 

E70 ZAGREB-OPRISAVCI

Wjazd

Wyjazd

I.Reka Category

I.Grad

Popovača

Kutina

Novska

Okučani

Nova Gradiška

Lužani

Sl. Brod West

Sl. Brod . East

Oprisavci

I

6,00

11,00

16,00

21,00

27,00

32,00

37,00

42,00

44,00

46,00

II

10,00

18,00

25,00

33,00

42,00

50,00

58,00

67,00

71,00

75,00

III

20,00

40,00

55,00

70,00

90,00

105,00

120,00

135,00

145,00

155,00

IV

40,00

75,00

105,00

140,00

175,00

205,00

240,00

270,00

290,00

310,00

 

E59 ZAGREB-KARLOVAC

Wjazd

Wyjazd

Zagreb Category

Jasrebarsko

Karlovac

I

6,00

12,00

II

10,00

20,00

III

20,00

40,00

IV

40,00

80,00

E65 RIJEKA-DELNICE

Wjazd

Wyjazd

Rijeka Category

Detnice

I

6,00

II

10,00

III

20,00

IV

40,00

 

 Na podst. info.BOTM 26/2001

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved