Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > D A N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

D A N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Ministerstwo Transportu

 Informacje:

  1. Wysokość opłat za korzystanie z autostrad w 2002 roku

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved