Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > E S T O N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

E S T O N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Centrum Informacyjne Rządu

Ministerstwo transportu

Przegląd  

 Informacje:

  1. Przewozy na potrzeby własne.

 

Przewozy na potrzeby własne.

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2001 roku międzynarodowe przewozy drogowe dla potrzeb własnych w ruchu dwustronnym między Polską i Estonią mogą być wykonywane na podstawie stosownych zaświadczeń.


W/w przewozy mogą być realizowane po spełnieniu przez przedsiębiorcę następujących warunków:

a. przewóz dotyczy towarów będących własnością firmy, sprzedawanych, zakupionych, wziętych lub oddanych w dzierżawę wyprodukowanych, poddanych przeróbce lub naprawie przez firmę,

b. transport powinien służyć. przewozowi towarów do firmy, wywozowi z firmy, przemieszczaniu w obrębie firmy, bądź dla potrzeb własnych poza firma,

d. kierowcy pojazdów wykorzystywanych do tego transportu powinni byće. zatrudnieni w firmie,

f. przewóz towarów powinien byćg. wykonywany pojazdami będącymi własnością firmy, zakupionymi w kredycie lub wynajętymi.

Na podst. info BOTM 57/01


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved