Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > G R E C J A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

G R E C J A

Ciekawe adresy Internetowe:

 Strona Narodowa Grecji

  Szukaj w Grecji

 Informacje:

  1. Normy dopuszczalnej zawartości alkoholu.

  2. Dokumenty.

 

Normy dopuszczalnej zawartości alkoholu


Z końcem października 2001 roku greckie władze obniżyły normy dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi z 0,5‰ na 0,24‰.

Przekroczenie wyznaczonego limitu przez kierującego będzie karane w zależności od stopnia zawartości alkoholu we krwi, i tak:

  • między 0,24‰ a 0,4‰, kierujący zapłaci karę w wysokości 146 Euro,

  • w przedziale od 0,4‰ do 0,6‰ kara wynosić będzie 292 Euro,

  • jeżeli wskazanie przekroczy zawartość 0,6‰ kierowca zapłaci karę 438 Euro lub może zostać zatrzymany.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Cesmad Slovakia; ITD

 

Dokumenty

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina osobom podróżującym do Grecji, iż w przypadku nieposiadania w czasie pobytu na terytorium tego kraju wymaganych przepisami dokumentów potwierdzających legalność pobytu np. adnotacji w paszporcie z datą wjazdu, zezwolenia na pracę, promesy zielonej karty, czy zielonej karty, to mogą one zostać zatrzymane i wydalone do Polski.

Wyjątkowo zamiast wydalenia może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 200 tysięcy drachm, którą należy uiścić przy wyjeździe.

W obu wymienionych przypadkach, tzn. wydalenia lub nałożenia kary administracyjnej, cudzoziemiec ponosi dodatkową karę w postaci umieszczenia jego nazwiska na liście osób niepożądanych. Skutkiem tego jest zakaz wjazdu do Grecji oraz wszystkich pozostałych krajów Unii Europejskiej przez okres 4 lat.

Osoby, które decyzją władz greckich zostały umieszczone na liście osób niepożądanych mogą, w uzasadnionych przypadkach, odwołać się do Schengen Information System (SIS), Grecja, Ateny, ul. Omirou 8, tel. 01-335-26-10. Pośrednictwo urzędu konsularnego jest możliwe w tej sprawie tylko po otrzymaniu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie i pełnej dokumentacji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język grecki lub język angielski.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved