Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > H O L A N D I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

H O L A N D I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Ministerstwo Transportu

International Road Federation - Międzynarodowa Federacja Drogowa

Przeszukaj Holandię

 Informacje:

  1. Wysokość opłat za korzystanie z autostrad w 2002 roku

  2. 9 osób bez zezwoleń.

  3. Zezwolenia na przewozy do 6 t DMC.

  4. Kary za jazdę na oleju opałowym

  5. Nowe stemple celne w Holandii

     

9 osób bez zezwoleń.

Podczas spotkania polsko - holenderskiej Komisji Mieszanej ustalono, że do czasu wprowadzenia nowych zasad dotyczących zezwoleń - dopuszcza się wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych osób między Polską i Holandią pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozów do 9 osób włącznie z kierowcą, pod rygorem przestrzegania przez załogi tych pojazdów warunków czasu pracy i wypoczynku kierowców określonych przez konwencję AETR.

Warunkiem niezbędnym do wykonywania w/w przewozów przez polskich przewoźników jest posiadanie koncesji na Holandię.

Na podstawie info BOTM 12/00

Zezwolenia na przewozy do 6 t DMC

Informujemy o zmianie zasad wykonywania międzynarodowego transportu drogowego towarów między Polska a Holandią pojazdami o ładowności do 3,5 ton lub masie całkowitej do 6 ton. Przewozy wykonywane pojazdami spełniającymi jedno z powyższych kryteriów nie wymagają zezwoleń.
Na podstawie info BOTM 7/01

Kontrole jakości paliwa - kary za stosowanie oleju opałowego.

Na podstawie wiadomości uzyskanej od LKW WALTER  informujemy, iż w krajach BENELUX’U  nasilone zostały kontrole rodzaju paliwa znajdującego się w zbiornikach.

Ku przestrodze informujemy również, iż w dniu 24 marca 2000 r. holenderska policja dokonując kontroli polskiego przewoźnika stwierdziła, że w zbiorniku zamiast oleju napędowego znajduje się „ropa opałowa”.

Kara za jazdę na „ropie opałowej” wynosi 8.000 DEM.

Zwracamy zatem uwagę na dołożenie wszelkiej staranności przy kontroli kierowców, jaki rodzaj paliwa (olej napędowy) tankują do pojazdów.

 

Nowe stemple celne w Holandii

Władze celne Holandii wprowadziły, z dniem 1 maja 2000 r., nowe stemple celne przy przyjmowaniu i zwalnianiu karnetów TIR. 
Począwszy od tej daty stemple celne używane poprzednio został
y wycofane.

Wzór odcisku Holenderskiego stempla celnego, 
który jest przykładany na karnecie TIR :


Holenderskie władze celne wprowadzają z dniem 1 maja 2000 r. nowe stemple celne przy przyjmowaniu / zwalnianiu oraz indosowaniu dokumentów T. 

  • Stemple celne : 

są używane jedynie przy przyjmowaniu dokumentów T;

  • Stemple celne : 

są używane przy zwalnianiu i indosowaniu dokumentów T wyłącznie przez urząd celny w Rotterdamie. 
--------------------
Na podst. inf. ZMPD

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved