Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > L U K S E M B U R G  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

L U K S E M B U R G

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Dopuszczalne prędkości

  2. Kary za naruszenie przepisów.

 

Dopuszczalne prędkości

Informujemy, że od 1 listopada 2002 wchodzą przepisy ograniczające prędkość na drogach Luksemburga i wynoszą odpowiednio:

W okresie dobrej widoczności:

  • 90 km/godz. dla samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów kombinowanych

  • 130 km/godz. dla pozostałych pojazdów

W okresie złej widoczności (deszcze mgły, śnieżyce, itp.)

  • 75 km/godz. dla samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów kombinowanych

  • 110 km/godz. dla pozostałych pojazdów

 

Kary za naruszenie przepisów.

Informujemy, że na terenie Luxemburga policja drogowa zaostrzyła kontrolę przestrzegania przepisów zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych w niedziele i święta oraz ograniczeń dotyczących tranzytu. Wszelkie naruszenia przepisów będą karane grzywną od 3.000 do 18.000 LUF

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved