Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > M A C E D O N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

M A C E D O N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Strona Rządu Macedonii

Ministerstwo Informacji  , Ministerstwo Rozwoju (transport)

Przeszukaj

 Informacje:

 1. Opłaty za zezwolenia.

 2. Zakaz ruchu przy temp. pow. 40o C

 3. Anulowanie zakazu ruchu przy temp. pow. 40o C

Opłaty za zezwolenia.

Stawki opłat obowiązujące zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe na terytorium Republiki Macedonii:

Opłaty tranzytowe:

 1. Autokary

 • do 30 miejsc; 0,06 USD/km

 • ponad 30 miejsc; 0,1 USD/km

 1. Samochody ciężarowe

 • do 15 ton; 0,006 USD/brtkm

 • powyżej 15 ton; 0,008 USD/brtkm

 1. W przypadku braku odpowiedniego zezwolenia w/w opłaty ulegają podwojeniu.

 2. Przy wjeździe na terytorium Macedonii pobierana jest opłata
  na rzecz dezynfekcji kół oraz podwozia pojazdów w wysokości samochody osobowe 5 DM, samochody ciężarowe 10 DM, autokary 15 DM.

 3. Przejazd tranzytowy dla autokarów, wymaga uzyskania zezwolenia od polskiego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Zezwolenie w cenie 50 USD upoważnia do 10 krotnego przejazdu przez terytorium Macedonii. W przypadku braku zezwolenia, każdorazowo należy ponieść opłatę w wysokości 50 USD.

 4. Opłaty za korzystanie z autostrady (denary):

Kategoria

Odcinek
północ -południe, cały

Odcinek
Tetovo - Gostivar

220

40

II 

300

60

III

610

120

IV

1220

240

 1. I kategoria: samochody osobowe dwuosiowe, do wysokości 1,3 m na pierwszą oś,

 2. II kategoria: samochody osobowe-kombi, dwu i więcej osiowe, do wysokości 1,3 m na pierwszą oś, samochody osobowe z przyczepką,

 3. III kategoria: autokary,

 4. IV kategoria: samochody ciężarowe.

 5. Wszystkie w/w opłaty można wnosić12. w denarach, DM lub USD.

Na podst. inf. BOTM 27/01

 

Zakaz ruchu przy temp. pow. 40o C

Z powodu temperatur powyżej 40o C zostaje wprowadzony powszechny zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 t na wszystkich drogach narodowych w każdy dzień pomiędzy godz. 12:00 a 18:00.
Dodatkowy zakaz ruchu jest wprowadzony na drodze pomiędzy Skopje i Ohrid/Struga przez Tetovo i Gostevar łącznie z drogami wewnątrz tych miast od 15:00 do 23:00.
Powyższe ograniczenia będą obowiązywać aż do odwołania.

Anulowanie zakazu ruchu przy temp. pow. 40o C

Informujemy, że z dniem 1 września 2000 r. zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 t na wszystkich drogach narodowych w każdy dzień pomiędzy godz. 12:00 a 18:00, oraz na drodze pomiędzy Skopje i Ohrid/Struga przez Tetovo i Gostevar łącznie z drogami wewnątrz tych miast od 15:00 do 23:00 zostaje odwołany.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved