Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > N O R W E G I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

N O R W E G I A

Ciekawe adresy Internetowe:

Przewozy zimowe - informacje

 

  

 Informacje:

  1. Obowiązek posiadania zezwoleń.

  2. Przewozy dwustronne, tranzytowe, kraje trzecie.

  3. Więcej paliwa bez podatku.

  4. Od 1 stycznia 2001r. bez zezwoleń.

Obowiązek posiadania zezwoleń.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas rozmów z Ministerstwem Transportu Norwegii, przedłużono do 28 lutego 2003 r. zniesienie obowiązku posiadania zezwolenia dla pojazdów spełniających normy minimum EURO1 wykonujących przewozy dwustronne, tranzytowe oraz przewozy do/z krajów trzecich w przypadku tranzytowania kraju rejestracji pojazdu.
Pojazd samochodowy powinien być traktowany jako spełniający normy EURO1, jeżeli został zarejestrowany po raz pierwszy po 1 października 1996 albo jest wyposażony w certyfikat wystawiony przez producenta pojazdu potwierdzający fakt spełnienia normy min. EURO1. W przypadku wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych pojazdami nie spełniającymi norm min. EURO1 utrzymuje się wymóg posiadania zezwolenia. Utrzymano także wymóg posiadania zezwolenia kraje trzecie dla pojazdów wykonujących przewozy do/z krajów trzecich bez tranzytowania terytorium państwa rejestracji pojazdu. 

Na podstawie info BOTM 6/01

 

Przewozy dwustronne, tranzytowe, kraje trzecie

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas rozmów z ministerstwem Transportu Norwegii, od dnia 1 stycznia 2001 roku na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia na lata następne) znosi się obowiązek posiadania zezwolenia dla pojazdów spełniających normy minimum EURO1 wykonujących przewozy dwustronne, tranzytowe oraz przewozy do/z krajów trzecich w przypadku tranzytowania kraju rejestracji pojazdu.

Pojazd samochodowy powinien być traktowany jako spełniający normy EURO1, jeżeli został zarejestrowany po raz pierwszy po 1 października 1996 albo jest wyposażony w certyfikat wystawiony przez producenta pojazdu potwierdzający fakt spełnienia normy EURO1 lub EURO2.

W przypadku wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych pojazdami nie spełniającymi norm EURO1 i EURO2 utrzymuje się wymóg posiadania zezwolenia. Utrzymano także wymóg posiadania zezwolenia kraje trzecie dla pojazdów wykonujących przewozy do/z krajów trzecich bez tranzytowania terytorium państwa rejestracji pojazdu.

 Na podstawie info BOTM 6/01

Więcej paliwa do Norwegii.

Od 01.01.2001 r. ilość oleju napędowego wwożonego przez samochody ciężarowe na terytorium Norwegii bez podatku zostaje zwiększona z 200 do 600 litrów.

Od 1 stycznia 2001r. bez zezwoleń.

zgodnie z ustaleniami polsko - norweskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych od dnia 1 stycznia 2001r. z wymogu posiadania zezwoleń zwolnione są przewozy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii wykonywane pojazdami, których pierwsza rejestracja nastąpiła po 1 października 1996r. oraz pojazdami zarejestrowanymi po raz pierwszy przed 1 października 1996r. posiadającymi certyfikat ekologiczny EURO1 lub EURO2.

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
All Rights Reserved