Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Przepisy transportowe w krajach europy <  > ograniczenia ruchu w 2001 r. <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

Data Kraj Temat

02-12-18 Rosja System TIR utrzymany
02-12-13 Rosja Zawieszenie systemu TIR
02-12-11 Polska Dotyczy odbioru zezwoleń EKMT 2003
02-12-10 Austria 2003 tylko zezwolenia ekologiczne
02-11-27 Austria Przewozy osób mikrobusami
02-11-26 Ukraina Opłaty dla polskich przewoźników
02-11-22 Polska Ogólnopolski Protest Czynny Przewoźników zorganizowany przez O.Z.P.T.D.
02-10-25 Polska Realizacja Rozporządzenia MI w sprawie promes i licencji
02-10-21 Polska Regulamin w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.
02-10-10 Polska Dotyczy składania wniosków o zezwolenia roczne EKMT/CEMT 2003
02-10-10 Polska Dotyczy składania wniosków licencyjnych o zezwolenia roczne
02-10-09 Portugalia Zmiana dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi - 09.10.2002
02-09-30 Luksemburg Dopuszczalne prędkości
02-09-27 Polska Zezwolenia CEMT/EKMT
02-09-27 Polska Przewozy na potrzeby własne.
02-09-26 Rep. Czeska

Przejście graniczne w Cinowec - otwarte.

02-09-25 Rep. Czeska

Kontrola weterynaryjna na granicach.

02-09-23 Austria Zakaz poruszania się w godzinach nocnych.
02-09-19 Rosja Zezwolenia na przewozy ponadgabarytowe w Rosji
02-09-03 Hiszpania Przejazdy wahadłowe do Hiszpanii - zmiany
02-08-15 Rumunia Opłaty za przejazdy po mostach
02-08-10 Szwajcaria Zezwolenia jednorazowe w 2002 r.
02-07-25 Szwajcaria Ceny za przejazd przez Tunnel du Grand Saint Bernard
02-07-25 Polska List do Premiera RP w sprawie akcji protestacyjnej w obronie pracodawców transportu drogowego.
02-07-23 Francja Opłaty za przejazd przez tunel Mont Blanc.
02-07-22 Ukraina Opłaty - ustalenia komisji trójstronnej.
02-07-12 Węgry Opłaty za A5
02-07-08 Austria Nowe ograniczenia
02-06-28 Włochy Nowe przepisy drogowe
02-06-21 Austria Nowe ograniczenia w ruchu
02-06-21 Niemcy Przejście graniczne...
02-06-19 Rumunia Karty opłat drogowych.
02-06-19 Polska Komunikat GDDK i A o warunkach w ruchu na drogach krajowych
02-06-15 Niemcy System płatnych autostrad.
02-06-14 Niemcy Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas niemiecko – polskiego posiedzenia Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych które odbyło się w Potsdamie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2002.
02-06-07 Rumunia Transport zwierząt na terytorium Rumunii.
02-05-29 Polska Zasady wykonywania przewozów do i z krajów trzecich
02-05-28 Polska Główny Inspektorat Weterynarii informuje... .
02-05-25 Polska Informacja MI w sprawie rozszerzenia obszarów ważności na licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.
02-05-25 Polska Informacja MI w sprawie zasad udzielania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w 2002 r.
02-05-22 Bośnia i Herc. Bez wiz do Bosni i Hercegowiny.
02-05-22 Francja Zakazuje się przewożenia dzieci
02-05-16 Szwecja Ograniczenia ruchu w Szwecji
02-05-06 Białoruś

Ograniczenia w ruchu 2002

02-04-30 Szwajcaria DMC w Szwajcarii.
02-04-23 Polska Petycja OZPTD w sprawie ... cd 
02-04-15 Norwegia Obowiązek posiadania zezwoleń.
02-04-10 Polska Zarobkowe wykonywanie transportu drogowego - informacja BOTM
02-04-09 Francja Tunel Mont Blanc otwarty.
02-04-04 Austria Podatek obrotowy dla przewoźników - zmiany.
02-03-20 Bośnia

Zmiana zasad uzyskiwania wiz wjazdowych do Bośni i Hercegowiny

02-03-07 Polska Petycja OZPTD w sprawie zmian i zastrzeżeń do nowych warunków wykonywania transportu drogowego - 2002 r.
02-02-25 Włochy Zakaz poruszania się po terytorium Włoch - wykaz dni.
02-02-24 Hiszpania Przejazdy wahadłowe do Hiszpanii
02-02-12 Francja Kary za nieprzestrzeganie przepisów
01-12-28 Niemcy Przewozy odpadów i surowców wtórnych.
01-12-27 Austria Rozporządzenie w sprawie tuneli
01-12-27 UE Normy czasu pracy kierowców
01-12-19 Francja Minimalny odstęp pomiędzy pojazdami

 >>> Starsze informacje <<<


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 -2002 r.
All Rights Reserved