Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O L S K A

 

Komunikat  Nr 128/2001

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

W sprawie przejezdności dróg krajowych w związku z powodzią.

Wobec ustabilizowania się stanu przejezdności dróg krajowych na obszarze kraju Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych ogranicza pracę Punktu Informacji Drogowej. Informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu:

(0-22) 629-07-94 – dla obszaru całej Polski – w godz. 8.00 - 16.00

po godzinach pracy – informacja na automatycznej sekretarce.

Informacji o stanie przejezdności 350.000 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wszystkich dróg na terenie miast na prawach powiatu udzielają właściwe terytorialnie jednostki samorządowe.

Aktualna sytuacja na drogach: 

W ciągu ostatnich dni przywrócona została przejezdność na drodze:

nr 79 odcinek Łoniów - Sandomierz w woj. świętokrzyskim, dla wszystkich pojazdów oraz drodze nr 87 odcinek Piwniczna - Mniszek dla pojazdów o masie do 2,5 t.

W dalszym ciągu są zamknięte dla ruchu n/w odcinki dróg

Województwo Świętokrzyskie

dk nr 9 – odcinek Lipnik – Łoniów,

wyznaczony objazd: Lipnik-Sandomierz-Tarnobrzeg

Województwo Małopolskie

dk nr 44 – odcinek Przeciszów –Zator,

wyznaczony objazd: drogami wojewódzkimi 780-933-948 i dk 52 lub z Oświęcimia przez A4 do Krakowa

Województwo Podkarpackie 

dk nr 77 - odcinek Trześń - Stalowa Wola przejezdny dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

dk nr 52 – odcinek Brody - Kalwaria –Wadowice

wyznaczony objazd: Brody – Leńcze – Kalwaria, od Wadowic – dr. woj. nr 953 przez Skawinę do Krakowa,

Jednocześnie GDDP informuje, iż na odcinkach dróg krajowych w województwach małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, podkarpackim, lubelskim, które doznały wskutek zalania licznych uszkodzeń korpusów drogowych i mostów, służby drogowe utrzymują ich przejezdność, jednak występują lokalne utrudnienia i ograniczenia w ruchu.

Z uwagi na zalane w dalszym ciągu odcinki dróg krajowych oraz uszkodzenia tych dróg występujące w okolicach Sandomierza, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych zaleca dojazd z centralnej Polski w rejon Rzeszowa i Bieszczad drogami nr 17 i nr 19 przez Lublin, Kraśnik, Nisko.

 

KOMUNIKAT Nr 127/2001

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach

     Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598), Generalny Dyrektor Dróg Publicznych ogłasza, że od dnia 22.08.2001 r. od godz. 16:00 odwołuje się zakaz ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach w obszarze województw: lubelskiego łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego wprowadzony w związku z wystąpieniem na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych wywołanego wysokimi temperaturami.

 Jednocześnie Generalny Dyrektor Dróg Publicznych informuje, że zakaz przestaje obowiązywać na obszarze całego kraju.

GENERALNY DYREKTOR DRÓG PUBLICZNYCH
z up.

Z-ca GENERALNEGO DYREKTORA

mgr inż. Marek Mistewicz

 

 KOMUNIKAT Nr 125/2001

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598), Generalny Dyrektor Dróg Publicznych ogłasza, że od dnia 21.08.2001 r. w godzinach 1100 – 2300 obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na terenie 8 województw:

  • -         mazowieckiego,

  • -         łódzkiego,

  • -         świętokrzyskiego,

  • -         lubelskiego,

  • -         małopolskiego,

  • -         wielkopolskiego,

  • -         śląskiego,

  • -         podkarpackiego,

wprowadzony w związku z wystąpieniem na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych wywołanego wysokimi temperaturami.

Ogłoszenie zakończenia obowiązywania zakazu nastąpi przez podanie komunikatu.

GENERALNY DYREKTOR DRÓG PUBLICZNYCH
z up.

Z-ca GENERALNEGO DYREKTORA

mgr inż. Marek Mistewicz

 

KOMUNIKAT Nr 124/2001

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych

w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. Nr 50, poz. 598), Generalny Dyrektor Dróg Publicznych informuje, że od dnia 20.08.2001 r. w godzinach 1100 – 2300 obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego wprowadzony w związku z wystąpieniem na drogach uplastycznienia nawierzchni bitumicznych wywołanego wysokimi temperaturami.

Ogłoszenie zakończenia obowiązywania zakazu nastąpi przez podanie komunikatu.

GENERALNY DYREKTOR DRÓG PUBLICZNYCH
z up.

Z-ca GENERALNEGO DYREKTORA

mgr inż. Marek Mistewicz

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999-2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved