Informacja MI
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

Mając na uwadze wejście w życie z dniem 13 marca 2003r. nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262) wprowadzone zostały następujące zmiany w stosunku do wymagań dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432 z późn. zm.):

NOWE PRZEPISY WPROWADZAJĄ:

1. 1. zmianę dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa lub pojazdu silnikowego i przyczepy) o liczbie osi większej niż cztery z 42ton na 40ton - dotyczy to pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozporządzenia,

2. 2. zmianę dopuszczalnego nacisku osi dla autobusu przegubowego o zawieszeniu kół pneumatycznym przy zastosowaniu kół bliźniaczych (z 10t na 11,5t),

3. 3. wymóg wyposażenia w homologowane osłony boczne zabezpieczające przed dostaniem się niechronionego uczestnika ruchu drogowego między osie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5tony - nie stosuje się do ciągnika siodłowego, przyczepy dłużycowej, pojazdu specjalnego o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 18 listopada 1999r. i pojazdu Sił Zbrojnych,

4. 4. dodatkowe wymagania dla nowych zbiorników paliwa (zwiększające bezpieczeństwo) - stosuje się do pojazdu wyprodukowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003r.,

5. 5. obowiązek wyposażenia w podpórkę (podpórki) zapewniające stabilne ustawienie pojazdu na podłożu - dotyczy to motocykli jednośladowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003r.,

6. 6. obowiązek wyposażenia w uchwyt (uchwyty) dla pasażera - dotyczy to motocykli zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003r.,

7. 7. wymaganie dotyczące palności materiałów wnętrza pasażerskiego dla autobusów (zwiększające bezpieczeństwo) - nie stosuje się do autobusu o całkowitej liczbie miejsc dla pasażerów mniejszej niż 22 oraz autobusu z miejscami do stania; dotyczy to autobusów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003r.,

8. 8. oznakowanie pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego,

9. 9. warunki techniczne dla autobusu szkolnego (przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół),

10. 10. wymaganie odnośnie szyb: szyby przednie powinny mieć współczynnik przepuszczalności światła nie mniejszy niż 75% natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%;

NOWE PRZEPISY MODYFIKUJĄ:

1. 11. warunki dodatkowe dla pojazdu silnikowego przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania - dla przykładu: samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien mieć dopuszczalną masę całkowita co najmniej 12t - stosuje się z dniem 1 lipca 2010r.,

2. 12. warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (zwiększające bezpieczeństwo) takie jak: wytrzymałość mocowania zbiorników, gazoszczelność, wymóg aby elementy i zespoły instalacji były homologowane według obowiązującej wersji Regulaminów EKG ONZ dotyczących instalacji do zasilania gazem;

NOWE PRZEPISY PONADTO:

3. 13. zmieniają warunki dodatkowe dla pojazdu długiego i ciężkiego; pojazd lub zespół pojazdów (z wyłączeniem autobusu i ciągnika siodłowego) o długości przekraczającej 8m albo dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t musi być wyposażony z tyłu w tablice wyróżniające - stosuje się po dniu 31 marca 2003r.,

4. 14. dopuszczają oznakowanie odblaskowe (w postaci pasów, konturów, z grafiką i oznakowaniem wyróżniającym - reklamą) dla pojazdu długiego i ciężkiego,

5. 15. określają, że dopuszczalna długość autobusu nie obejmuje bagażnika mocowanego na tylnej ścianie; przy czym nie może to powodować przekroczenia dopuszczalnych wymiarów o więcej niż 0,3m,

6. 16. określają, że dopuszczalna długość pojazdu samochodowego i przyczepy nie obejmuje platformy samozaładowczej mocowanej na tylnej ścianie; przy czym nie może to powodować przekroczenia dopuszczalnych wymiarów o więcej niż 0,3m,

7. 17. dopuszczają wyposażenie osi składowych pojazdu w opony o różnej rzeźbie.

 

Źródło: Informacja MI 21/2003

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2003r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved