Informacja MI
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Warszawa, 25 Maja 2002 r.

INFORMACJA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY Nr 1/2002 r.

w sprawie zasad udzielania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w 2002 r.

 

Ministerstwo Infrastruktury, na podstawie ustaleń Nr 11/2002 Kierownictwa resortu z dnia
26 marca 2002 roku informuje, że:

  1.  W 2002 roku licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wydawać się będzie na:

  1. autobusy spełniające warunki techniczne w zakresie obniżonej emisji spalin i hałasu tzw. pojazdy ekologiczne spełniające warunki minimum EURO 1 - bez ograniczeń,

  2. autobusy nieekologiczne na wszystkie kraje z wyłączeniem Austrii i Szwecji,

  3. samochody osobowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 5 osób łącznie z kierowcą bez ograniczeń z ważnością tylko na Austrię, Holandię i Niemcy,
  4. pojazdy ciężarowe lub zespoły pojazdów do 3,5 t. ładowności lub 6 t. d.m.c. na obszar ważności obejmujące kraje:

 

1. Albania

13. Grecja

25. Rumunia

2. Austria

14. Hiszpania

26. Słowacja

3. Belgia

15. Holandia

27. Słowenia

4. Białoruś

16. Jugosławia

28. Szwajcaria

5. Bośnia i Hercegowina

17. Litwa

29. Szwecja

6. Bułgaria

18. Luksemburg

30. Turcja

7. Chorwacja

19. Łotwa

31. Ukraina

8. Czechy

20. Macedonia

32. Węgry

9. Dania

21. Mołdawia

33. Wielka Brytania

10. Estonia

22. Niemcy

34. Włochy

11. Finlandia

23. Portugalia

35. Kraje Azji

12. Francja

24. Rosja

 

  1. ciągniki siodłowe i pojazdy samochodowe powyżej 3,5 t ładowności lub powyżej 6 t. d.m.c. spełniające warunki techniczne w zakresie obniżonej emisji spalin i hałasu tzw. pojazdy ekologiczne spełniające warunki minimum EURO 1 na poszczególne kraje lub grupę n/w krajów tzw. Pakiet Dostępny Rozszerzony Ekologiczny  PDR Eko:

 

1. Albania

9. Grecja

17. Rumunia

2. Białoruś

10. Jugosławia

18. Słowacja

3. Bośnia i Hercegowina

11. Litwa

19. Słowenia

4. Bułgaria

12. Łotwa

20. Szwecja

5. Chorwacja

13. Macedonia

21. Turcja

6. Czechy

14. Mołdawia

22. Ukraina

7. Estonia

15. Norwegia

23. Kraje Azji

8. Finlandia

16. Rosja

 

 

  1. Liczba licencji na obszar ważności, na których występuje deficyt zagranicznych zezwoleń wjazdowych jest zamrożona na poziomie 18 700 sztuk (do odwołania).

  2. Przestają obowiązywać Komunikaty Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 1/2001 z dnia 23.02.2001 i Nr 5/2001 z dnia 08.05.2001 r.

  3. Informacja niniejsza obowiązuje z dniem podpisania.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -
All Rights Reserved