Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

Warszawa, dnia 4 grudnia 2000 r.

INFORMACJA PRASOWA

W związku z trwającą wymianą praw jazdy informuję, że nie przewiduje się zmian w zasadach wydawania nowych dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. nr 39, poz. 459 ze zm.).
Ważność dokumentów określona przez lekarza w wyniku przeprowadzonego badania
pozostaje bez zmian. Osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy zachowają to uprawnienie również po wymianie dokumentu.

Dla przypomnienia podajemy terminy wymiany starych praw jazdy na nowe:

  • pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych i prawa jazdy wydane przez dniem 1 października 1968 r. podlegają wymianie w okresie od 1 lipca 2000 br. do 30 czerwca 2001 r.
  • prawa jazdy wydane między 1 października 1968 r., a 31 grudnia 1983 r. podlegają wymianie w okresie od 1 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.
  • prawa jazdy wydane między 1 stycznia 1984 r., a 30 kwietnia 1993 r. podlegają wymianie w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r.
  • prawa jazy wydane między 1 maja 1993 r., a 30 czerwca 1999 r. podlegają wymianie w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2006 r.
  • prawa jazdy wydane po dniu 1 lipca 1999 r. podlegają wymianie od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 r.

Dokumenty tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany.

 

 

Źródło: Informacja prasowa MTiGM

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved