Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

Informujemy, że Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec wyraził zgodę na przesunięcie terminu wprowadzenia minimalnego standardu EURO1 w polsko - niemieckich przewozach autobusowych.

Dla autobusów wykonujących przewozy regularne, wahadłowe i okazjonalne w oparciu o zezwolenia, obowiązek posiadania standardu EURO1 określony został na dzień 1 stycznia 2002r.

Dla autobusów wykonujących przewozy okazjonalne (turystyczne) nie wymagające zezwoleń, obowiązek posiadania standardu EURO1 określony został na dzień 1 stycznia 2007r.
Pozostałe ustalenia polsko - niemieckiej Komisji Mieszanej z dnia 31 maja 1994r. pozostają niezmienione, między innymi wprowadzenie wymogu EURO2 od 1 stycznia 2004r. w stosunku do autobusów wykonujących przewozy regularne i wahadłowe w oparciu o zezwolenia.

W załączeniu kserokopia załącznika z w/w posiedzenia Komisji Mieszanej, w którym określone są terminy wprowadzenia poszczególnych wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu w międzynarodowym ruchu autobusowym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Na podstawie inf.BOTM 56/01 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved