Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

Warszawa, dnia 29 maja 2001 r.

Przesunięcie terminów wprowadzenia wymogu Euro-1 
dla autobusów wykonujących do Niemiec 
lub przez ich terytorium przewozy regularne i wahadłowe

 

Przebywający z wizytą w Lizbonie Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Jerzy Widzyk uczestniczył dziś (29 maja) w 85 posiedzeniu Rady Ministrów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu.

Minister J. Widzyk spotkał się również z Ministrem Transportu RFN K. Bodewigiem. W wyniku przeprowadzonych rozmów Niemiecki Minister Transportu wyraził zgodę na przesunięcie terminu wprowadzenia minimalnych standardów Euro-1 dla autobusów wykonujących przez RFN przewozy regularne i wahadłowe. Ostatecznie norma Euro-1 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2002 r.

Pierwotnie norma Euro-1 (dotycząca minimalnych standardów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu) miała zostać wprowadzona 1 stycznia 2001 r. Ustalenia takie zapadły na wniosek strony niemieckiej na posiedzeniu polsko-niemieckiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które odbyło się w dniach 30 maja - 1 czerwca 1994 r. Ponieważ nie wszyscy polscy przewoźnicy byli przygotowani do wprowadzenia do eksploatacji w ww. terminie autobusów o normach Euro-1, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej podjęło starania aby ten termin został przesunięty. W dniu dzisiejszym starania te zostały uwieńczone sukcesem.

 

Źródło: Informacja prasowa MTiGM

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved