Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

INFORMACJA BOTM NR 78/2001

w sprawie składania wniosków o zezwolenia roczne stałe i EKMT/CEMT ważne w roku 2002

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż w dniach od 19. 10. 2001r. do 12. 11. 2001r. przyjmowane będą wnioski na zezwolenia roczne stałe i EKMT/CEMT na rok 2002.

Wnioski należy składać w Informacji BOTM:

  • na zezwolenia EKMT/CEMT -wyłącznie firmy posiadające co najmniej 3 koncesje na pojazdy spełniające normy Euro 2 lub Euro 3 z obszarem ważności "wszystkie kraje świata".
    Uwaga! Certyfikaty potwierdzające wypełnienie warunków określonych w normach Euro2+S lub Euro3+S należy zarejestrować· w bazie danych BOTM.
    Zezwolenia roczne EKMT będą ważne wyłącznie dla pojazdów Euro2 lub Euro3 posiadających zaświadczenia o wyposażeniu i stanie technicznym zarówno ciągnika jak i naczepy/przyczepy.
    Wnioski firm, które nie wywiązały się z obowiązku terminowego przekazywania do BOTM wypełnionych stron z karnetów będących załącznikiem do rocznych zezwoleń EKMT ważnych w 2001r., potwierdzających wykorzystanie zezwoleń w pierwszych trzech kwartałach 2001r nie będą rozpatrywane.

  • na zezwolenia stałe roczne niemieckie -firmy posiadające co najmniej 2 koncesje z obszarem ważności uprawniającym do poboru zezwoleń niemieckich,

  • na zezwolenia stałe roczne francuskie -firmy posiadające co najmniej 4 koncesje z obszarem ważności uprawniającym do poboru zezwoleń francuskich.

Firmy zrzeszone w stowarzyszeniach regionalnych mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń - wnioski złożone indywidualnie nie będą rozpatrywane.


Szczegóły dotyczące przydziału zezwoleń określone zostaną w odrębnym Komunikacie MTiGM.


Terminy odbioru zezwoleń zostaną podane w odrębnej Informacji.


Formularz wniosku dla firm nie stowarzyszonych :            >>> F O R M U L A R Z <<<

Formularz wniosku dla firm stowarzyszonych :                 >>> F O R M U L A R Z <<<

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved