MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

INFORMACJA PRASOWA

Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

Warszawa, 28 luty 2001 r.

W dniach 26-27 lutego br. odbyło się w Paryżu - z inicjatywy strony polskiej - Forum Polityki Transportowej EKMT (organizacji działającej w systemie administracyjnym OECD).

 Przewodniczącym Forum był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Jan Friedbegr. W obradach uczestniczył także Prezes Zarządu PKP S.A. Krzysztof Celiński, który przedstawił informację o planach restrukturyzacji PKP i początkach ich realizacji.

 W spotkaniu wzięli udział:

-         przedstawiciele 30 krajów członkowskich (w tym szereg wiceministrów)

-         przedstawiciele Komisji Europejskiej, EKG ONZ, Parlamentu Europejskiego

-         przedstawiciele czołowych banków: Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

 Posiedzenie w Paryżu dotyczyło trzech grup tematycznych:

1)      podstawowe kierunki polityki transportowej

2)      zagadnienia związane z poszczególnymi rodzajami transportu lądowego

3)      problematyka rozwoju infrastruktury transportu.

 Celem Forum było wypracowanie propozycji zasad Pan-Europejskiej polityki transportowej, uwzględniających m.in. rozszerzenie Unii Europejskiej (propozycje te będą przedstawione do akceptacji Ministrom Transportu 40 krajów członkowskich EKMT na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 26-27 maja 2001 r.).

 Będą także wykorzystywane przy opracowywaniu "White Paper" - strategicznego dokumentu przygotowywanego obecnie przez Komisję Europejską, który dot. polityki transportowej Unii Europejskiej w okresie 10 najbliższych lat. Ustalenia zawarte w tym dokumencie będą jednym z punktów odniesienia w negocjacjach z UE w dziedzinie transportu.

 Delegacja polska wystąpiła z propozycją ujęcia - w opracowywanym dokumencie - strategii rozwoju infrastruktury transportu dla Unii poszerzonej o nowych członków, która to strategia powinna być oparta o rzetelne analizy możliwych do pozyskania środków finansowych.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999-2001r.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone - All Rights Reserved