PETYCJA OZPTD
 > P O L S K A  <
Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <

 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

TRANSPORTU DROGOWEGO

Siedziba: 64 - 905 Stobno 82 k/Piły, tel: (067) 216 - 44 - 97 kom: 0601 - 596 - 326

Stobno, dnia 16.04.2002 r.

 

Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polski
Pan Premier Leszek Miller

           Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w dniu 8 marca 2002 roku złożył  na ręce Pana Premiera Marka Pola petycję o problemach nurtujących polskich pracodawców transportu drogowego wynikających z unormowań prawnych po wejściu w życie z dniem 01 stycznia 2002 roku Ustawy o transporcie drogowym Dz U  Nr 125 poz.1371 z dnia 30 października 2001 r.

          W petycji tej Zarząd Związku wniósł  propozycje zmian do zacytowanych przepisów oraz wszczęcie rozmów w tej sprawie.

          Okoliczności jakie zostały stworzone po złożeniu petycji wskazują, że poglądy Związku, propozycje zmian i rozmów  są całkowicie lekceważone przez kompetentnych przedstawicieli Rady Ministrów. Do dnia dzisiejszego Zarząd Związku nie otrzymał  żadnej odpowiedzi na złożoną petycję i żadnego stanowiska Resort Gospodarki bądź Departamentu Transportu nie zajął. Resort  Infrastruktury nie wystąpił  również z żadną realną inicjatywą nowelizacji prawa, spotkań bądź rozmów w sprawach, o których petycja traktuje.

          W świetle obowiązujących przepisów prawa konstytucyjnego, prawa dotyczącego organizacji pracodawców oraz prowadzenia sporów i rozmów bezczynność Rządu w tym zakresie jest wysoce naganna i niedopuszczalna. Jedyne co udało się Zarządowi Związku ustalić w drodze telefonicznych rozmów i kontaktów to ten fakt, że petycja Związku "utknęła" skutecznie od dnia 13 marca 2002 roku u Podsekretarza Stanu w Resorcie Infrastruktury Pana Mieczysława Muszyńskiego. Informując o powyższym Zarząd Związku prosi Pana Premiera o skuteczną interwencję u "kompetentnych" przedstawicieli Rządu R.P -  o wsparcie przewoźników w ich słusznych dążeniach do poprawy stanu transportu oraz doprowadzenia w ten sposób do wszczęcia i prowadzenia rozmów w celu zaspokojenia licznej rzeszy polskich przewoźników.
Intencją  Zarządu  jest  zapobieżenie  dalszym niepokojom społecznym i zaburzeniom zapowiadającym przez pracodawców przewoźników, którzy wywierają presję na Zarząd Związku aby ten rozpoczął strajk i powołał w tym celu Komitet Strajkowy. 

Z poważaniem

Przewodniczący Milewski Bolesław
Wiceprzewodniczący Wiązowski Wiesław
Wiceprzewodniczący Zydorczak Ludwik

 

Do wiadomości:

Pan Marek Pol
Wicepremier Rady Ministrów R.P.

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved