Komunikat Komendy Głównej Policji 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Warszawa, 10 marca 2000 r.

          Wychodząc naprzeciw postulatom stawianych przez przewoźników zmierzających do ograniczenia tzw. bandytyzmu drogowego informujemy, że w Komendzie Głównej Policji została opracowana ulotka informacyjna kierowców o przyjętym trybie kontroli samochodów ciężarowych. Ujęto w niej również zasady bezpiecznego postępowania podczas wykonywania transportu drogowego.

          W załączeniu przedkładam wzór ulotek - 4 wersje językowe (polska, niemiecka, angielska i rosyjska), stanowiące element działań zapobiegających przestępstwom kryminalnym (napadom) na drogach.

        Ulotka będzie rozpowszechniana wśród kierowców na drogowych przejściach granicznych.

        Jednocześnie uprzejmie proszę o spowodowanie rozpowszechnienia ww. ulotki wśród zrzeszonych przewoźników wykonujących transport drogowy samochodami ciężarowymi.

 Dyrektor Biura            
Koordynacji Służby Prewencyjnej 
Komendy Głównej Policji      
mł. insp. Ryszard Siewierski    

 

U l o t k a

K I E R O W C O

strzeż się rozboju na drodze !

1. Uważaj ! Przestępcy dokonujący na drogach napadów na kierujących samochodami coraz częściej w celu zatrzymania pojazdu, który chcą zaatakować, używają - pod pozorem dokonywania policyjnej kontroli drogowej - elementów wyposażenia policyjnego lub bardzo do nich podobnych (m. in. umundurowania, lamp błyskowych na samochodach upodobnionych do radiowozów).

2. Policjanci, którzy zatrzymują Cię do kontroli drogowej. Są jednakowo umundurowani; na mundur modą mieć dodatkowo włożoną kamizelkę odblaskową koloru żółtozielonego z czarnym napisem „POLICJA.” Ich radiowóz jest koloru granatowego, ma biały odblaskowy pas wokół nadwozia; na przednich drzwiach umieszczony jest napis „POLICJA”, a na dachu - zainstalowana na stałe lampa zespolona ze światłami niebieskim lub niebieskim i czerwonym oraz podświetlanym napisem „POLICJA”. Część radiowozów, celem lepszego odróżnienia od innych pojazdów, ma białe drzwi boczne. Wszystkie radiowozy policyjne muszą mieć numery taktyczne składające się z jednej litery i trzech cyfr; umieszcza się je na błotnikach tylnych, z tyłu nadwozia po prawej stronie oraz na dachu.

Radiowóz policyjny wygląda np. tak:

3. Nie daj się zwieść ! Zgodnie z prawem sygnał do zatrzymania jest podawany przez policjanta tarczą do zatrzymywania pojazdów (lizakiem), a po zmierzchu - tylko latarką z czerwonym światłem. Sygnał do zatrzymania może być również podany z jadącego radiowozu przez krótkotrwałe włączenie niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.

4. Pamiętaj ! Od I marca 2000 r. do 30 lipca 2000 r. rutynowe kontrole samochodów ciężarowych będą dokonywane jedynie przez policjantów umundurowanych, dysponujących oznakowanym radiowozem i tylko na drogach w obszarze zabudowanym.

5. Bądź czujny ! Twoje wątpliwości powinna wzbudzić próba zatrzymania do rutynowej kontroli poza obszarem zabudowanym przez osoby poruszające się samochodem cywilnym wyposażonym jedynie w lampę błyskową lub przez osoby w ubraniu tylko zbliżonym wyglądem do munduru policyjnego. W takiej sytuacji nie zatrzymuj się ! Kontynuuj jazdę do najbliższej jednostki Policji albo do miejsca, gdzie spotkasz dużo osób (stacja paliw, przydrożny bar lub zajazd itp.). Jeżeli masz telefon komórkowy, poinformuj o tym fakcie Policję: tel 112 lub 997.

6. Ostrożności nigdy za wiele ! Unikaj zatrzymywania się w odludnych miejscach. Nie reaguj na dawane przez innych znaki świadczące o tym, że rzekomo coś złego dzieje się z Twoim autem; zwracaj uwagę, czy nie śledzi Cię inny pojazd.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved