Informacja MTiGM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

UMOWA O NOWYM POŁĄCZENIU

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z REPUBLIKĄ CZESKĄ

 

W sobotę 25 sierpnia 2001 roku w sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Minister Transportu i Gospodarki Morskiej RP Jerzy Widzyk oraz Minister Transportu i Telekomunikacji Republiki Czeskiej Jaromir Schling podpisali umowę o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina.

Kierując się dążeniem do usprawnienia ruchu drogowego między obydwoma Państwami uzgodniono, że droga krajowa nr 78 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i droga I/58 na terytorium Republiki Czeskiej zostaną połączone w nowym miejscu w rejonie Chałupek i Bohumina na odcinku granicznym II(IV), między znakami granicznymi 8/1 i 8/2.

W tym celu zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia budowlane:

o nowy most graniczny przez rzekę Odrę,

o nowy odcinek drogi krajowej nr 78 (droga dojazdowa do mostu granicznego) w rejonie Chałupek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

o nowy odcinek drogi I/58 (droga dojazdowa do mostu granicznego) w rejonie Bohumina na terytorium Republiki Czeskiej.

Strony zobowiązały się zakończyć planowane przedsięwzięcia budowlane w 2003 roku.

  

Źródło: KOMUNIKAT PRASOWY MTiGM; Izabella Łyś-Gorzkowska;TGM-3/066/107/2001


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved