Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O L S K A

 Główny Inspektorat Weterynarii informuje, iż od dnia 27 maja 2002r.  w przypadku produktów przewożonych przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będą wymagane zezwolenia wystawiane przez Głównego Lekarza Weterynarii. Zgodnie z art. 2 pkt 20 w związku z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej /tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm./ przez produkty należy rozumieć mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, materiał biologiczny, niejadalne produkty zwierzęce oraz środki żywienia zwierząt.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved