Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > R O S J A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

R O S J A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

 1. System TIR utrzymany

 2. Zawieszenie systemu TIR

 3. Zezwolenia na przewozy ponadgabarytowe w Rosji

 4. Zmiana dopuszczalnej długości pojazdu.

 5. Wwóz zagranicznych środków płatniczych.

 6. Nielegalny urząd celny.

 7. Opłaty za pojazdy ponadgabarytowe.

 8. Bezpieczeństwo transportu w krajach WNP.

 9. Wykaz przejść granicznych przeznaczonych dla importerów drobiu

 

KOMUNIKAT ZMPD
DEPARTAMENTU TIR z dnia 1
8.12.2002 r.

ROSJA - SYSTEM TIR UTRZYMANY !!!

Zgodnie z oficjalnym pismem przekazanym przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego w Genewie, z przyjemnością informujemy Państwa, że SYSTEM TIR ZOSTAŁ UTRZYMANY NA TERENIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ, a więc nadal można wykonywać transporty towarów do i przez terytorium Rosji pod osłoną karnetów TIR. W związku z tym poprzednie komunikaty dotyczące zawieszenia systemu oraz nowych procedur, jakie władze celne Rosji miały wprowadzić od 25 grudnia 2002 zostają anulowane.

Żródło: IRU
Autor: ZMPD/TIR/AR

 

INFORMACJA BOTM 101/2002 - Zawieszenie systemu TIR 

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z Komunikatem ZMPD (w załączeniu), nastąpi zawieszenie systemu TIR w Rosji od dnia 24 grudnia br.

K O M U N I K A T DEPARTAMENTU TIR ZMPD
z dnia 11.12.2002

ZAWIESZENIE SYSTEMU TIR W ROSJI Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU) w Genewie, system TIR zostaje zawieszony na terytorium Federacji Rosyjskiej, począwszy od dnia 24 grudnia 2002 r. od godz. 24.00. Oznacza to, że od tej daty transport towarów pod osłoną karnetów TIR przez terytorium Rosji nie będzie możliwy.
Ponadto informujemy, że: 

 • Wszystkie karnety TIR przyjęte przez wyjściowy urząd celny na Rosję pozostają ważne do czasu ukończenia przewozu i zamknięcia ich w docelowym urzędzie celnym przed ww. datą. Oznacza to, że wszystkie ładunki przewożone do Rosji muszą przekroczyć rosyjską granicę przed godz. 24.00 czasu polskiego 24.12.2002. Również karnety TIR otwarte na terenie Federacji Rosyjskiej w wyjściowym urzędzie celnym przed tą datą i godziną pozostają ważne.

 • Począwszy od ww. daty, rosyjskie stowarzyszenie ASMAP nie jest upoważnione do wydawania karnetów TIR swoim członkom, jak również zagranicznym przewoźnikom. 

 • Zabroniona jest współpraca z przewoźnikami rosyjskimi lub korzystanie z pojazdów zarejestrowanych w Rosji ze względu na fakt, że istnieje możliwość wykorzystywania takich pojazdów przez rosyjskie grupy przestępcze, co może narazić Państwa na przykre konsekwencje.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o rozwoju sytuacji w Rosji i ewentualnych zmianach dotyczących zasad wykonywania transportów do i przez terytorium Federacji Rosyjskiej. 

źródło: IRU Opr. ZMPD/TIR/AR

 

Zezwolenia na przewozy ponadgabarytowe w Rosji

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie zezwoleń specjalnych na przewozy ponadgabarytowe do/z/przez Rosję należy kierować do:

Centrum Przewozów Międzynarodowych
Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej
Moskwa Zwiozdnyj Bulwar 2 korp.1, telefon (00 7095) 747 91 59.

W/w instytucja dokonuje wszystkich dalszych operacji związanych z wydaniem zezwolenia na przewóz: rozpatruje wniosek, przekazuje decyzję, nalicza opłaty za przewóz ponadgabarytowy oraz wydaje stosowne zezwolenie.
Na podst. Info. BOTM 73/2002

 

Zmiana dopuszczalnej szerokości pojazdu.

W związku ze zmianami Przepisów Transportu Drogowego Federacji Rosyjskiej począwszy
od 01.04.2001 r. maksymalna szerokość samochodu ciężarowego, autobusu wynosi 2,55 m,
a samochodów chłodni 2,60 m.
Ponadto używanie telefonów komórkowych bez zastosowania układów głośnomówiacych jest zabronione.

Wwóz zagranicznych środków płatniczych.

Władze Federacji Rosyjskiej wprowadziły z dniem 7 lipca 1999 roku ograniczenia przy wywozie waluty zagranicznej w gotówce przez osoby fizyczne. W związku z powyższym sugeruje się by obywatele polscy udający się do Federacji Rosyjskiej, w każdym przypadku wwozu zagranicznych środków płatniczych do Rosji z zamiarem chociażby częściowego ich wywozu, dokumentowali ten fakt poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji celnej. Nie udokumentowanie legalnego wwozu zagranicznych środków płatniczych, tj. nieposiadanie wjazdowej deklaracji celnej, może spowodować brak możliwości wywozu tych środków z terytorium Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ma ograniczeń w odniesieniu do bezgotówkowej formy wywozu waluty.

 

Nielegalny Urząd Celny

IRU poinformowało, o istnieniu nielegalnego Urzędu Celnego w Moskwie. Urząd ten wydaje formularze , stemple oraz pieczęcie urzędowe oryginalne lecz nieważne. Pieczęcie urzędowe noszą następującą wzmiankę (tłumaczenie wolne) : "Zatwierdzono . Dyrekcja Grupy Departamentu Nadzoru Celnego i Kontroli Celnej nr 2.
Spółka Yutland posiadała zezwolenie na działalność w charakterze składu celnego , ale zaprzestała ona swej działalności w maju 1999 r. Dwie nowe spółki pojawiły się obecnie pod tym samym adresem :
"Trakt M " i "Invest Systems" , w charakterze agenta celnego i składu celnego . Jednakże żadna z tych spółek nie posiada niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie tego rodzaju działalności .

 

Opłaty za pojazdy ponadgabarytowe.

Władze Federacji Rosyjskiej wymagają specjalnego pozwolenia od pojazdów poruszających się po swoim terytorium, które przekraczają maksymalną dopuszczalną szerokość (bez zezwoleń - do 2,55m, chłodnie do 2,6m).
Pojazdy te będą musiały wcześniej uzyskać pozwolenie. Posiadane specjalne pozwolenie, którego cena wynosi ok. 150 USD może być ważne 8-10 dni.

 

Bezpieczeństwo transportu w krajach WNP

INFOCON oferuje usługi w zakresie dochodzeń i bezpieczeństwa wobec operacji transportowych pochodzenia lub przeznaczenia w krajach WNP i bałtyckich.

Adres:

INFOCON
Joint Stock Company
Arkhangelsky Pereulok 7
Office 3
RUS - 101000 Moscow

Tel. 007-095-923-66-07
       007-095-923-52-02
       007-095-924-51-22
       007-095-924-86-89
Fax.007-095-923-75-25

 

Wykaz przejść granicznych przeznaczonych dla importerów drobiu.

IRU - Międzynarodowa Unia Drogowa przekazuje wykaz przejść granicznych przystosowanych do importu drobiu na obszar celny Federacji Rosyjskiej przeznaczonego do konsumpcji na terytorium Federacji Rosji.

Dekret wszedł  w życie z dniem 16 czerwca 2000.

Granica z Finlandią
1. Torfyanovka
2. Vyartsilya

Granica z Łotwą
1. Ubylinka

Granica z Ukrainą
1. Troyebortnoye

Granica z Estanią
1. Ivangorod
2. Shumilkino


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved