Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > S Ł O W A C J A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

S Ł O W A C J A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

 1. 17 listopada świętem narodowym.
 2. Nowy punkt odpraw celnych
 3. Opłaty za przejazdy autostradami w 2001 r.
 4. Nowe czasy pracy kontroli fitosanitarnej.
 5. Nowe święta.
 6. Opłaty za  autostrady i drogi.
 7. Wspólna procedura tranzytowa.

 

17 listopada świętem narodowym.

Cesmad Slovakia z Bratysławy informuje, że Słowcka Rada Narodowa ustanowiła nowe państwowe święto w dniu 17 listopada jako " Dzień walki dla wolność i demokrację".

W związku z powyższym w dniu 17 listopada będą miały zastosowanie ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych.

Nowy punkt odpraw celnych

11 października otwarto nowy punkt odpraw na moście granicznym łączącym Sturovo ( Sk ) i Esztergom ( H ) - na drodze pierwszej kategorii nr 76 . Punkt graniczny otwarty jest dla ruchu pasażerskiego bez ograniczenia i dla przewozu towarów pojazdami do 3,5 ton DMC. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu : + 421 36 756 45 22 - faks : 756 46 22 .

 

Opłaty za przejazdy autostradami w 2001 r. 

Nowe opłaty taryfowe za przejazd autostradami i określonymi odcinkami dróg w 2001 roku:

 

Pojazd  vinieta 15 dniowa vinieta roczna  
samochody do 1,5t 60 Sk 400 Sk
samochody powyżej 1,5 t do 3,5 t 130 Sk 900 Sk
samochody powyżej 3,5t do 12t 400 Sk 3000 Sk
samochody powyżej 12t 900 Sk 6000 Sk

 

Nowe czasy pracy kontroli fitosanitarnej

Od dnia od 10 listopada 2000 r zostały zmienione godziny pracy punktu kontroli fitosanitarnej na przejściu granicznym w  Vysny Komarnik.
Nowe godziny pracy:
od 06:00 do 18:00 - od poniedziałku do piątku, oraz
od 06:00 do 13:00 - w soboty, niedziele i święta publiczne

Nowe święta

Od dnia od 1 października 2000 r zostały zmienione godziny pracy punktu kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych w Komarno i Vysny Komarnik.

Punkty kontroli fitosanitarnej obecnie pracować będą w godzinach poniżej przedstawionych:

Komarno : od 7:00 do 19:00 we wszystkie dni tygodnia

Vysny Komarnik
od 18:00 do 06:00 - od poniedziałku do piątku, oraz
od 06:00 do 13:00 - w soboty, niedziele i święta publiczne

Opłaty za użytkowanie autostrad i dróg.

Rodzaj pojazdu /winieta

15-dniowe

Roczne

Samochód osobowy o DMC*  do 1,5 t

60,-Sk

400,-Sk

Samochód osobowy i ciężarowy o DMC* 1,5 - 3,5t łącznie z przyczepą

130,-Sk

900,-Sk

Samochody ciężarowe i autobusy o DMC* 3,5-12t łącznie z przyczepą -

3000,-Sk

Samochody ciężarowe o DMC* pow.12t łącznie z przyczepą -

6000,-Sk

* ) Dopuszczalna masa całkowita DMC pojazdu lub pociągu drogowego jest określana w oparciu 
     o dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu .

Dowodem uiszczenia opłaty za użytkowanie jest nalepka umieszczona na pojeździe, przejeżdżającym przez wybrane odcinki dróg publicznych i autostrad .Nalepka ta powinna być umieszczona w górnej lub dolnej części przedniej szyby od wewnątrz  tak aby była również widoczna od strony zewnętrznej. Nalepka jest ważna tylko wówczas gdy jest umieszczona na szybie przedniej .

od dnia 1 stycznia , 2000 będą dostępne dwa rodzaje winiet/nalepek :

15 - dniowa 

 • ważna od dnia wybitego na nalepce ( od 00 h 00 ) plus 14 kolejnych dni ( do godz. 24 : 00 ) nawet jeśli te dni wypadają w roku następnym .Przy zakupie nalepek o terminie ważności 15 dni sprzedawca jest zobowiązany wybić odpowiednią datę . Tylko nalepki z wybitą datą są ważne .

roczna 

 • ważna od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Użytkowanie wybranych odcinków autostrad bez ważnych winiet/nalepek podlega karze w wysokości dwukrotnej stałej ceny odpowiedniej nalepki .

Sprzedaż winiet/nalepek w Słowacji prowadzona jest w punktach granicznych , wybranych stacjach benzynowych, urzędach pocztowych oraz w CESMAD Słowacja .

Tylko na drogach i autostradach oznaczonych znakiem z napisem BEZ UHRADY (bez opłaty) możliwe jest poruszanie się bez ważnej winiety/nalepki.

 

 Wspólna procedura tranzytowa.

Uprzejmie informuję, że Główny Urząd Ceł został poinformowany przez słowacką administrację celna o środkach podjętych w celu usprawnienia ruchu na przejściach granicznych.

Z dniem 1 czerwca 2000r. słowacka administracja celna zamierza wprowadzić następujące środki mające na celu przyspieszenie odpraw towarów przewożonych we wspólnej procedurze tranzytowej przez przejścia na granicy słowackiej:

 • towary wywożone z terytorium Republiki Słowackiej nie będą obejmowane wspólną procedurą tranzytową na przejściach granicznych,

 • towary przywożone na terytorium Republiki Słowackiej będą mogły być  obejmowane wspólną procedurą tranzytową jedynie w wyznaczonych przejściach granicznych (załącznik nr 1 ).

Operacje wspólnego tranzytu mogą być rozpoczynane w urzędach celnych wewnętrznych lub w urzędach celnych usytuowanych w pobliżu przejść granicznych. Czas pracy tych urzędów celnych został wydłużony. W załączeniu przekazuję wykaz ww. urzędów celnych (załącznik nr 2) .

Obecnie tworzona jest sieć nowych urzędów celnych. Urzędy te będą wyposażone w niezbędną infrastrukturę (dobowy system pracy, parkingi) i zostaną usytuowane w pobliżu przejść granicznych. Administracja celna Republiki Słowacji zamierza również podjąć dalsze działania zmierzające do przyspieszenia ruchu granicznego towarów objętych wspólną procedurą tranzytową np. wyznaczając osobne pasy na przejściach granicznych dla przewozu towarów objętych procedurą T1 lub T2.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH - PRZEJŚĆ GRANICZNYCH - URZĘDÓW CELNYCH WYJŚCIA

Numer

Nazwa urzędu celnego

Miasto

Nazwa nadrzędnego
urzędu celnego

Granica

Najbliższy urząd celny wyjścia

5221

Bratislava - Petržalka

Bratislava

Bratislava

SK/AT

Berg

5224

Bratislava - Jarovce D

Bratislava

Bratislava

SK/AT

Kittse

6021

Lysá pod Makytou

Lysá pod Makytou

Žilina

SK/CZ

Strelna

6022

Makov

Makov

Žilina

SK/CZ

Horni Bečva

6025

Svrčinovec

Svrčinovec

Žilina

SK/CZ

Mosty u Jablunkova

6521

Kúty D2, Dovoz

Kúty

Senica

SK/CZ

Breclav - Dalnice

6622

Drietomá

Drietomá

Trenčin

SK/CZ

Stary Hrozenkov

5422

Král

Král

Fil'akovo

SK/HU

Banreve

5521

Komárno - Cesta

Komárno

Komárno

SK/HU

Komarom

5522

Medvedov

Medvedov

Komárno

SK/HU

Vamosszabadi

5622

Milhost

Milhost

Kośice

SK/HU

Hidasnemeti

5922

Šahy

Šahy

Šturovo

SK/HU

Parassapuszta

6023

Skalité - Cesta

Skalité

Žilina

SK/PL

Myto

6221

Vyšny Komarnik

Krajna Polana

Prešov

SK/PL

Barwinek

6422

Trstena - Cesta

Trstena

Trstena

SK/PL

Cyżne

5321

Vyśne Nemecke

Vyśne Nemecke

Čierna nad Tisou

SK/UA

Uzhorod

6223

Ubl'a

Ubl'a

Preśov

SK/UA

Malyj Bereznyj

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, KTÓRYCH CZAS PRACY ZOSTAŁ WYDŁUŻONY

Nr

Nazwa urzędu celnego

Ulica

Numer telefonu

Numer faxu

Dni pracy

Godziny pracy

5263

Bratislava V

Kopćianska 92

(7) 63838789, 68288241

(7) 63838402

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

5266

Bratislava - II

Galvaniho 2

(7) 43422874, 43411744

(7) 43422867

poniedziałek - piątek
sobota

7.00 - 18.00
7.00 - 12.00

5268

Bratislava - III

Stavitel'ska 7

(7) 49272309, 44885898

(7) 44887406

poniedziałek - piątek
sobota

6.00 - 18.00
7.00 - 12.00

5563

Vel'ky Meder

Mostova 1674

(709) 5553436

(709) 5552001

poniedziałek - piątek
sobota - niedziela

7.15 - 19.15
7.15 - 14.45

5663

Kośice - Haniska

 

(95) 735276, 735870

(95) 735276

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

5664

Kośice - Nacestne Stredisko

Zeleziarenska 49

(95) 6841883

(95) 6841884

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

5962

Nove Zamk

Zofinina Osada 12

(817) 424733

(817) 424732

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

5963

Sahy - Nacestne Stredisko

SNP 58

(812) 7411268

(812) 7411268

poniedziałek - piątek
sobota

7.00 - 20.00
7.00 - 12.00

6064

Puchov

Svatoplukova

(825) 41013, 41634

(825) 41281

poniedziałek - piątek

6.30 - 22.00

6065

Cadra

A. Hlinku 3

(824) 24753, 25532

(824) 25191

poniedziałek - piątek

7.00 -18.00

6069

Zilina - Nficestne Stredisko

Pre Celulozke 3494

(89) 652071

(89) 652070

poniedziałek - piątek

7.00 - 20.00

6466

Trstena - Liskova

Areal Slovakotexu

(848) 321154

(848) 321156

poniedziałek - piątek
sobota

7.00 - 19.00
7.00 -12.00

6561

Kuty

Pri Trati 4

(802) 597859, 597860

(802) 597859

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

6563

Skalica

Malleho 5/6

(801) 645847, 644185

(801) 645869

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

6565

Senica

Cacovska Cesta 1407/2

(802) 574213, 574214

(802) 514980

poniedziałek - niedziela

0.00 - 24.00

6662

Trenćianske Bohuslavice

 

(831 ) 782286, 782206

(831 ) 782207

poniedziałek - piątek

7.00 - 19.00


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved