Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > S Z W A J C R I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

S Z W A J C A R I A

Ciekawe adresy Internetowe:

www.gvf.admin.ch

www.zoll.admin.ch

 Informacje:

 1. Zezwolenia jednorazowe w 2002 r.
 2. Ceny za przejazd przez Tunnel du Grand Saint Bernard
 3. DMC w Szwajcarii.
 4. Nowe przepisy dot bezpieczeństwa
 5. Zakaz wwozu broni
 6. Transport kombinowany
 7. DMC o 6 ton większe.
 8. Opłaty drogowe w 2001r.
 9. Przejazd przez tunel Gd - St - Bernard

 10. Opłaty drogowe w 2000r.

 

Zezwolenia jednorazowe w 2002 r.

Informujemy, że od dnia 6 sierpnia br. wydawane są jednorazowe zezwolenia szwajcarskie, na rok 2002, umożliwiające wykonywanie przewozów do/z/przez Szwajcarię pojazdami o dmc powyżej 34 t lecz nie więcej niż 40t. Zezwolenie jest ważne albo na jedną jazdę tam i jedną z powrotem w ruchu dwustronnym (loco) albo na jedną jazdę w jednym kierunku w tranzycie. Zezwolenie jest ważne dwa miesiące od daty wystawienia jednak nie dłużej niż do 10 stycznia roku 2003. Przed wjazdem do Szwajcarii konieczne jest dokładne i czytelne wypełnienie zezwolenia. Warunki korzystania z zezwolenia umieszczone są na odwrocie zezwolenia. W załączeniu tłumaczenie robocze.
Zezwolenia jednorazowe
Szwajcaria ogólna będą wydawane wyłącznie na indywidualne wnioski przewoźników, składane w informacji BOTM wraz z załącznikami w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski potwierdzającymi potrzebę wykonania przewozu. Informacje dot. Szwajcarii dostępne są na stronach: www.gvf.admin.ch oraz www.zoll.admin.ch

Ważność

 1. Zezwolenie jest ważne dla pojazdów o dmc pow. 34 t - max. 40 t (decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym).
 2. Zezwolenie jest ważne na jeden przewóz loco (tam i z powrotem) lub jeden przejazd tranzytem (tam lub z powrotem).
 3. Zezwolenie, z danego roku, jest ważne dwa miesiące od daty wydania nie dłużej jednak niż do 10 stycznia roku następnego.

Sposób wypełniania Zezwolenie należy wypełnić przed wjazdem do Szwajcarii czytelnie i trwale:

 • Firma (przewoźnik),
 • Rodzaj pojazdu (1. samochód - przyczepa, 2.ciągnik siodłowy - naczepa),
 • Numer rejestracyjny pojazdu, (dopuszczalna jest wymiana przyczep/naczep),
 • Trasa przewozu: Jeśli import (wwóz) to należy wpisać w wierszu Import: urząd celny przy wjeździe do Szwajcarii oraz miejsce (punkt) rozładunku w Szwajcarii, Jeśli export (wywóz) to należy wpisać w wierszu Export: miejsce (punkt) załadunku w Szwajcarii oraz urząd celny przy wyjeździe ze Szwajcarii, Jeśli tranzyt to należy wpisać w wierszu Transit: urząd celny przy wjeździe do Szwajcarii oraz urząd celny przy wyjeździe ze Szwajcarii.

Warunki

 1. Każdy wjazd i wyjazd ze Szwajcarii musi być potwierdzony na zezwoleniu przez odpowiedni szwajcarski urząd celny.
 2. Przy pierwszym przejeździe przez szwajcarski urząd celny pobierana jest opłata w wysokości
  25.- CHF, którą można uiścić gotówką lub kartą kredytową.
 3. Kierowca obowiązany jest posiadać zezwolenie podczas każdego przejazdu i okazywać je na żądanie organów kontrolnych.
 4. Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania przewozu pomiędzy dwiema miejscowościami położonymi w Szwajcarii (zakaz kabotażu).

Przekroczenie lub niedopełnienie w/w przepisów spowoduje unieważnienie zezwolenia.
Na podst. info. 64/2002

 

Ceny za przejazd przez Tunnel du Grand Saint Bernard

Pojazd

Waluta

przejazd w jedną stronę

przejazd w dwie strony (powrót ważny przez 1 miesiąc)

karnet 12* miesięczny na

10 przejazdów

20 przejazdów

motocykle

CHF

15,00

20,00

98,00

130,00

EUR

10,00

13,50

66,10

87,70

samochody o dwóch osiach do 1,3 m wysokości bez przyczep

CHF

27,00

38,00

98,00

130,00

EUR

18,20

25,60

66,10

87,70

samochody z przyczepą, turystyczne, samochody o dwóch osiach powyżej 1,3 m wysokości

CHF

40,00

64,00

240,00

320,00

EUR

27,00

43,20

162,00

216,00

samochody o trzech osiach

CHF

100,00

160,00

750,00

1300,00

EUR

67,50

108,00

506,20

877,50

samochody o czterech i więcej osiach

CHF

150

240

1125

1950

EUR

101,00

162,00

759,40

1316,20

*Karnety 10/20 przejazdowe ważne są na dowolny pojazd, mieszczący się w określonej kategorii.

Informacje dodatkowe:
SISEX, Case Postale no 2 - CH 1946 BG-ST-PIERRE, Tel. CH (0041) 027 / 787.12.06 - Fax 027 / 787.12.19
Tel. I (0039) 0165 / 78.09.49 - E-Mail: sisex@bluewin.ch

Sprzedaż karnetów :
for Italy : SITRASB SpA, Caisse Sud, 11010 St-RHEMY-EN-BOSSES Tel. (0039) 0165 780'904 - Fax idem for Switzerland : TUNNEL SA, Caisse Nord, 1946 BG-ST-PIERRE, Tel. (0041) 027 / 788.44.00 - Fax 027 / 788.44.01

 

 

DMC w Szwajcarii

Informujemy, że Szwajcaria dopuszcza maksymalną masę całkowitą dla pojazdów członowych i zestawów drogowych do 34 ton dla wszystkich typów ruchu do 31 grudnia 2004 roku.

Wobec powyższego Szwajcaria przyznała Polsce następujący kontyngent zezwoleń dla pojazdów w ruchu międzynarodowym, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 34 tony ale nie przewyższa 40 ton:

 • 1.800 zezwoleń na rok 2002 i po

 • 2.400 zezwoleń na rok 2003 i 2004 dla ruchu międzynarodowego.

Ruch międzynarodowy oznacza:

 • ruch tranzytowy (przewóz rzeczy przez terytorium Szwajcarii bez załadunku lub rozładunku), lub

 • ruch eksportowy i importowy (każdy przewóz z załadunkiem i rozładunkiem towarów do i z Szwajcarii).

Transport pomiędzy dwoma punktami położonymi na terytorium Szwajcarii (transport wewnętrzny/kabotaż) nie jest dozwolony na podstawie umowy polsko-szwajcarskiej. Poza opłatą, uzależnioną od odległości nakładaną na 34-tonowy pojazd ciężarowy, pobierana będzie dodatkowa średnia opłata (w przedziale między 34 t. A 40 t.) 

 • w wysokości 25 CHF – w roku 2002,

 • w wysokości 55 CHF – w latach 2003 i 2004;

Opłata pobierana będzie przy przejeździe przez szwajcarskie punkty odprawy celnej, za każdy pierwszy wjazd przy przewozie na podstawie zezwolenia w ramach kontyngentu. 

Na podst. Info BOTM. 29/02

 

Nowe przepisy dot bezpieczeństwa

Szwajcarskie władze wprowadziły nowe przepisy bezpieczeństwa przy przejazdach przez tunele, które w szczególności dotyczą:

Przepisy bezpieczeństwa:

 1. widzialność między pojazdami musi wynosić minimalnie 100 m,
 2. palenie podczas jazdy zabronione,
 3. wentylacja w kabinie musi być minimalna lub całkowicie wyłączona,
 4. należy umożliwić przejazd karetkom, Policji i pojazdom uprzywilejowanym,

Przepisy w przypadku zepsucia pojazdu w tunelu:

 1. nieopuszczać pojazdu bez jego oznakowania albo zabezpieczenia przez właściwe służby,
 2. wyłączyć silnik,

Przepisy w przypadku pożaru w tunelu:

 1. jak najszybciej opuścić pojazd,
 2. kluczyki zostawić w samochodzie.

 

Zakaz wwozu broni

Informujemy, iż zgodnie z art. 4 i 5 szwajcarskiej ustawy o broni, sprzęcie i amunicji z 1988 roku zabrania się wwozu do Szwajcarii sztyletów, kordów i noży otwieranych jedną ręką: obrotowych, składanych, sprężynowych i innych z samowyzwalaczem oraz narzędzi, które mogą trwale zranić człowieka np. kastety, kije ostre gwiazdy i noże do rzucania.
Od maja 2001 roku do powyższej grupy zostały również zaliczone noże o ostrzu długości powyżej 5 cm oraz takie , których długość /razem z rękojeści/ przekracza 12 cm. Zakazane jest również wwożenie urządzeń wywołujących szok elektryczny oraz sprayów służących do samoobrony.
Podróżujący do Szwajcarii, którzy wwiózł ww. przedmioty muszą liczyć się z nieprzyjemnościami / grzywna, ew. zakaz wjazdu /

Kom. MSZ z 10 listopada 2001 r.

Transport kombinowany

Numery telefonów firmy HUPACK, która zajmuje się obsługą transportu kombinowanego w Szwajcarii:

Basel (dla kierujšcych się do Włoch): ++ 41 61 319 92 22  

Chiasso (dla wyjeżdżajšcych z Włoch): ++ 41 91 695 28 42

 

Przejazd przez tunel Gd - St - Bernard

Dyrekcja Tunelu Gd - St - Bernard poinformowała, że od dnia 15.12 99 służby pobierające opłaty będą żądać obowiązkowej deklaracji SDR/ADR załącznik 2 (280.250), podpisanej przez kierownictwo tunelu, oraz dokumentu przewozowego ADR (liczby marginesowe 2002-3-4 i 9, 10381) wraz z numerem rozpoznawczym materiału (numer ONZ) na przewóz przez tunel materiałów palnych, trujących lub żrących, niezależnie od przewożonej ilości .
Dokumenty te powinny być przesłane faxem co najmniej na jeden dzień roboczy przed dojazdem do tunelu.

 

Opłaty drogowe w 2000r.

Tabela opłat od przewozów samochodami ciężarowymi obowiązująca od 1 stycznia 2000 r. 

Opłata roczna 

od 3,5 ton do 12 ton od 12 ton do 18 ton od 18 ton do 26 ton powyżej 26 ton
Samochody i zestawy 
( ciągnik / naczepa )
1300 CHF 4000 CHF 6000 CHF 8000 CHF
         

Opłata roczna

od 3,5 ton do 8 ton od 8 ton do 10 ton powyżej 26 ton  
Przyczepy  1300 CHF 3000 CHF 4000 CHF  

Zestaw samochodów ciężarowy-przyczepa są uważane za dwa odrębne pojazdy .

Powyższe opłaty mogą być roczne lub :

 • dzienne - 0,5 % opłaty rocznej ( minimum 40 CHF )
 • 10 - dniowe - 5% opłaty rocznej
 • miesięczne - 9% opłaty rocznej

Dowody opłat wystawiane są na konkretny pojazd. Wszystkie pokwitowania wystawione według stawek obowiązujących w roku 1999 r. i tracące ważność po dniu 9.01.2000 r. będą zwracane bez dodatkowych obciążeń .

 

Opłaty drogowe w 2001r.

Od 1 stycznia 2001 roku jest planowane wprowadzenie opłaty od samochodów ciężarowych. Jednocześnie dotychczasowe przepisy stracą ważność. Nowa opłata będzie będzie wyliczana w zależności od trzech kryteriów :

 • tonażu, 
 • odległości przewozu,
 • kategorii środowiskowej pojazdu

Szczegółowe stawki zostaną podane w terminie późniejszym. terminie późniejszym . Dodatkowe informacje na stronie dyrekcji ceł : www.douane.admin.ch ( rubryka podatki + opłata / RPLP ).

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu na terytorium Szwajcarii pozostaje 28 t. Podwyższenie dopuszczalnej masy całkowitej do 34 t przewidziane jest od roku 2001 a do 40 t od roku 2005. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 34 t , które w latach 2001-2005 będą przejeżdżać tranzytem przez terytorium Szwajcarii będą musiały posiadać zezwolenie . Pojazdy te będą również podlegać opłacie RPLP , której taryfa zostanie ustalona.

 

DMC o 6 ton większe

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2001 roku na terytorium Szwajcarii dopuszczalna masa całkowita pojazdów zostanie podwyższona z 28 ton do 34 ton oraz, że system opłat pobieranych za korzystanie z infrastruktury drogowej ulegnie zmianie. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych: www.gvf.admin.ch oraz www.zoll.admin.ch.

 Na podstawie inf. BOTM

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved