Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > S Z W E C J A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

S Z W E C J A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Ograniczenia ruchu w Szwecji

  2. Wysokość opłat za korzystanie z autostrad w 2002 roku

  3. Przewozy dwustronne bez zezwoleń.

  4. Opłaty drogowe.

  5. Nowa przeprawa Dania - Szwecja

  6. Przewozy na potrzeby własne pomiędzy Polską a Szwecją.

 

 

Ograniczenia ruchu w Szwecji

Stosownie do zawiadomienia strony szwedzkiej uprzejmie informujemy o strefach chronionych w miastach: Sztokholm, Gőteborg, Malmő, Lund
Od dnia 1 stycznia 2002 wprowadzono zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych i autobusów o dmc powyżej 3,5 t napędzanych silnikiem Diesla, które były zarejestrowane po raz pierwszy przed ośmioma laty i wcześniej niezależnie od kraju pierwszej rejestracji.
Podania o zwolnienie z wymogów właściwych dla stref chronionych powinny być kierowane do władz miejskich każdego z osobna miasta gdzie samochód ma być używany. Do wniosku należy dołączyć: potwierdzenie producenta oraz dokument Szwedzkiej Inspekcji Pojazdów (Swedish Motor Vehicle Inspection Company).
Uzyskanie zwolnienia jest potwierdzone odpowiednim oznaczeniem wydanym przez władze miasta lub Szwedzką Administracje Drogową ( Swedish Road Administration ) umieszczanym na przedniej szybie pojazdu.
Szczegółowe informacje dot. stref ochronnych znajdują się na stronach:
www.stockholm.se; trafikkontoret. goteborg.se; malmo.se; lund.se

Na podst. info. BOTM 31/02

 

Przewozy dwustronne bez zezwoleń 

Informujemy, że zgodnie z ustaleniem polsko-szwedzkiej Komisji Mieszanej nie wymagają zezwoleń przewozy dwustronne, tranzytowe i do/z krajów trzecich wykonywane pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 6 ton lub których ładowność nie przekracza 3,5 tony.

Na podst. Info. BOTM 84/2001

 

Opłaty za korzystanie z dróg w 2000 r.

Na podstawie ustaleń polsko-szwedzkiej komisji mieszanej d/s międzynarodowych przewozów drogowych w roku 2000 dla pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o ciężarze całkowitym nie mniejszym niż 12 ton obowiązują następujące opłaty drogowe:

 
opłata / pojazd do 3 osi do 4 osi
1 - dniowa 52 SEK 52 SEK
tygodniowa 174 SEK 288 SEK
miesięczna 655 SEK 1092 SEK
roczna 6556 SEK 10928 SEK

Opłata 1 - dniowa ważna jest od godziny 0:00 do godz.24:00.

 

 Nowa przeprawa Dania - Szwecja

1 lipca 2000r.  odbędzie się otwarcie nowej przeprawy pomiędzy Danią i Szwecją. Przeprawa ta odbywać się będzie w dwóch etapach. 

Od strony Danii przejazd przez 4km tunel w Kastrup na wyspę "Peberholm" a następnie przez 7.8 km most  Øresund na brzeg Szwecji - w Lernacken.

 Opłaty za przejazd zależą oprócz wielkości pojazdu również od ilości przejazdów w miesiącu. Istnieje możliwość wykupienia winiet na czas 6 miesięcy bez ograniczenia ilości przejazdów. Płatności można dokonywać gotówką, kartą kredytową, kartą debetową. Poniższa tabela przedstawia opłaty jednorazowe uiszczane na dojazdach do przeprawy. Pozycje 1 do 3 opłata z VAT, pozycje 4 do 7 do bez podatku VAT.

 

 

Typ

Długość

Cena DKK

1

Motory

 

125

2

Samochody prywatne osobowe

do  6 m

230

3

Samochody osobowe z przyczepką Półciężarówki
Furgonetki
Małe ciężarówki
Minibusy

od 6 m do 9 m

500

4

Autokary

 

1000

5

Samochody ciężarowe

od 9 m do 12,0 m

600

6

Samochody ciężarowe

od 12,0 m do 16,5 m

725

7

Samochody ciężarowe

ponad 16,5 m

850

Samochody ciężarowe i autokary powyżej 12 m długości:

Dla samochodów ciężarowych i autokarów o długości całkowitej pow. 12m do ceny należy doliczyć VAT. Dla wszystkich wykonujących stałe przewozy na tej trasie (korzystających z przeprawy) istnieje możliwość uzyskania rabatu za przejazd w wysokości 10%. W tej sprawie należy kontaktować się z departamentem sprzedaży i cen :

Account Manager, coach market: Marie Romare Melin
e-mail: mrm@oeresundsbron.com
tel.: 33 41 60 00
Account Manager, freight market: Peter Rex
e-mail: pre@oeresundsbron.com
tel.: 33 41 60 00

Wszelkie inne informacje dotyczące przeprawy takie jak zniżki w opłatach za przejazdy, możliwości wykupienia winiet, dane techniczne, kalkulator rabatowy można uzyskać na stronie: www.oresundskonsortiet.com

 Przewozy na potrzeby własne pomiędzy Polską a Szwecją.

Międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne między Polską i Szwecją oraz w tranzycie przez ich terytoria od dnia 1.06.2000 r. mogą być wykonywane przez przedsiębiorców obu krajów bez zezwoleń, po udokumentowaniu spełnienia podanych niżej warunków :

  1. Przewóz dotyczy towarów będących własnością firmy, sprzedawanych, zakupionych, wziętych lub oddanych w dzierżawę, wyprodukowanych, poddanych przeróbce lub naprawie przez tę firmę,

  2. Transport powinien służyć przewozowi towarów do firmy, wywozowi z firmy, przemieszczaniu w obrębie firmy, bądź dla własnych potrzeb poza firmą,

  3. Kierowcy pojazdów wykorzystywanych do tego transportu powinni być zatrudnieni w firmie,

  4. Przewóz towarów powinien być wykonywany pojazdami będącymi własnością firmy, zakupionymi w kredycie bądź wynajętymi.

Przedsiębiorców polskich wykonujących przewóz pojazdami zarejestrowanymi przed 1.01.1993 r. i nie spełniającymi norm EURO 1 w zakresie emisji spalin, obowiązuje okazanie polskim służbom kontrolnym zaświadczenia, uprawniającego do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego ładunków dla potrzeb własnych, wystawionego przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej RP.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved