Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > U K R A I N A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

U K R A I N A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

 1. Opłaty dla polskich przewoźników.

 2. Opłaty - ustalenia komisji trójstronnej.

 3. Zmiana wysokości opłat.

 

Opłaty - ustalenia komisji trójstronnej.

Informujemy, że Strona ukraińska podczas posiedzenia polsko-ukraińskiej Komisji ds. międzynarodowych przewozów drogowych (Sieniawa 10-11 lipca 2002) potwierdziła, że jedyną opłatą jaka może być pobierana od przewoźników polskich jest jednolita opłata wprowadzona ukraińską Ustawą "O jednolitej opłacie". Pobranie jednolitej opłaty potwierdzane jest przez służby celne na specjalnym druku. Wysokość opłaty nie przekracza 10 Euro - nie licząc opłaty za przekroczenie nacisku na oś.
Informację o obowiązujących opłatach, możliwości uzyskania zezwoleń na wykonywania przewozów ponadgabarytowych bez opłat karnych oraz trybie i instytucjach przyjmujących skargi i odwołania od niesłusznie nałożonych opłat przewoźnicy polscy mogą otrzymać przy wjeździe na Ukrainę. 

REGULAMIN

Przewoźnikom samochodowym Polski co do opłat podczas przejazdu po terytorium Ukrainy.

 1. Doliczanie i pobieranie opłat za dokonanie wszystkich rodzajów kontroli na przejściu granicznym na granicy państwowej Ukrainy wynosi:
  • przy masie ogólnej pociągu drogowego (samochodowego) do 20 ton – 5 EURO
  • przy masie ogólnej pociągu drogowego (samochodowego) od 20 do 40 ton – 10 EURO
 2. Przy załatwianiu formalności związanych z samochodami o dużej wadze i samochodami ponadnormatywnymi, zarówno jak i samochodami przewożącymi niebezpieczne ładunki należy uzyskać poprzednie zezwolenie (nie mniej niżeli za 5 dni), zwracając się z podaniem o wydanie specjalnego zezwolenia. Telefon dla uzyskania informacji i załatwienia formalności ( (044) 264 59 23, 265 28 93). Opłata za załatwienie formalności związanych z takimi środkami transportu jest ustalana oddzielnie w każdym konkretnym przypadku w zależności od gabarytów, ogólnej masy, obciążania na oś (osi) i długości drogi przewozu.
 3. Opłaty miejscowe z przewoźników samochodowych Polski, dokonujących przewozy na podstawie limitowanych zezwoleń Ministerstwa Transportu Ukrainy, nie są pobierane.
  W wypadku nie zezwolonego pobierania opłat miejscowych prosimy informować pod numerem telefonu ((044) 264 00 70) i oddziały SMAP (Służba Międzynarodowych Przewoźników Międzynarodowych) na przejściach granicznych i pozostawiać potwierdzenia opłat miejscowych dla dalszego reagowania.
 4. Jeżeli kierowca nie popełnił wykroczenia związanego z przepisami drogowymi to inspektor DAI (Drogowej Auto-Inspaekcji) nie ma podstaw zatrzymywać samochodu i wypisać mandat. W wypadku łamania prawa w stosunku do Was prosimy telefonować po numer telefonu: (044) 291 34 88 (dyżurny DAI Ukrainy).

Na podst. inf. BOTM 56/02

 

Zmiana wysokości opłat

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie poinformowała o zmianach dokonanych na Ukrainie w zakresie:

 • odpraw celnych rzeczy osobistych,

 • nowej redakcji Klasyfikatora Działalności Gospodarczej z zagranicą,

 • ulg na rzecz producentów samolotów,

 • nowych stawek jednolitej opłaty granicznej.

Zawiadomiono również, iż w dniu 12 lipca 2001r., Rada najwyższa Ukrainy zatwierdziła jednolitą stawkę opłaty za dokonanie odprawy w punktach przekraczania granicy celnej,

 • sanitarnej,

 • weterynaryjnej,

 • fitosanitarnej,

 • radiologicznej,

 • ekologicznej.

Ujednolicono opłatę za przejazd samochodów po drogach, w zależności od:

 • trybu przemieszczania, tj. wwóz, tranzyt;

 • rodzaju,

 • pojemności,

 • łącznej masy pojazdu,

 • według jednolitego dokumentu płatniczego.

Opłata za autokar:

 • jednolita opłata wynosi 2-5 EUR,

 • przejazd drogami - 0,02 EUR za każdy kilometr;

samochód ciężarowy:

 • jednolita opłata wynosi - 5-10 EUR;

 • przejazd drogami - w zależności od tonażu oraz 0,02-01 EUR za jeden km

Przekroczenie granicy państwowej przez samochody lub kontenery bez ładunku kosztuje 20% określonej stawki jednolitej opłaty. Jednolitą opłatę pobierają urzędy celne.

 Na podst. Info. BOTM 91/01

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved