Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > U N I A   E U R O P E J S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

U N I A   E U R O P E J S K A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Normy czasu pracy kierowców.
  2. Tarcze tacho po 1 stycznia 2000.
 
Normy czasu pracy kierowców.

Rada Ministrów UE i Parlament Europejski uzgodniły nową wersję dyrektywy o czasie pracy kierowców. Teraz mogą oni pracować maksymalnie 48 godzin w tygodniu, wyjątkowo 60, ale z zachowaniem średniej 48 godzin tygodniowo w ciągu 4 miesięcy. Od 2009 roku zostaną też objęci kierowcy niezależni. Dyrektywa określa pracę w nocy i wielkość przerw na odpoczynek.

 

Używanie tarcz tacho z napisem "1999..." po 1 stycznia.

Władze wykonawcze państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodniły, że tarcze tachografów z wydrukowaną datą "199.." mogą być w dalszym ciągu używane po 1 stycznia 2000.
Kierowca powinien skreślić "199.." i w sposób czytelny wpisać "2000" .

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved