Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > W Ł O C H Y  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

W Ł O C H Y

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

 1. Nowe przepisy drogowe

 2. Zakazu poruszania się po terytorium Włoch - wykaz dni.

 3. Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o DMC pow. 7,5 - zmiana.

 4. Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o DMC pow. 7,5

 

Nowe przepisy drogowe

Rząd włoski zadecydował o przesunięciu na wcześniejszy termin (początek lipca) wejście w życie głównych poprawek do nowego kodeksu o autostradach jak niżej:

 • - Obniżyć dopuszczalny poziom alkoholu we krwi z 0.8 prom do 0.5 prom

 • - Zobowiązać do posiadania włączonych świateł przednich przez cały czas jazdy na autostradach

 • - Nasilić kontrole prędkości

Źródło: IRU

Zakaz poruszania się po terytorium Włoch - wykaz dni.

Wykaz dni świątecznych i innych w 2002 roku, w których obowiązuje zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie przekraczającej 7,5 ton.

 • wszystkie niedziele lutego, marca, kwietnia, października, listopada, grudnia 8:00 - 22:00
 • wszystkie niedziele maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 7:00 - 24:00
 • 29 marca 16:00 - 22:00
 • 30 marca, 1 i 25 kwietnia 8:00 - 22:00
 • 1 maja 7:00 - 24:00
 • 20 maja 7:00 - 24:00 *)
 • 29 czerwca, 6, 13, 20 lipca 7:00 - 24:00
 • 26 lipca 16:00 - 24:00
 • od 7:00 - 27 lipca do 7:00 - 28 lipca
 • 2 sierpnia 16:00 - 24:00
 • 3, 10, 15 sierpnia 7:00 - 24:00
 • od 7:00 - 17 sierpnia do 7:00 18 sierpnia
 • 24, 25 sierpnia, 7 września 7:00 - 24:00
 • 31 października 16:00 - 22:00
 • 1 listopada 8:00 - 22:00
 • 25 i 26 grudnia 8:00 - 22:00

*) w odniesieniu do alpejskich prowincji granicznych, z wyłączeniem Triestu i Gorizi, dla pojazdów z zagranicy

Na podst. info. BOTM 13/02

 

Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o DMC pow. 7,5 - zmiana.

Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 ton obowiązuje w czasie:

 • wszystkie niedziele lutego, marca, kwietnia, października, listopada, grudnia 800 - 2200
 • wszystkie niedziele maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 700 - 2400
 • oraz:
miesiąc dni godziny
  kwiecień 13 1600 - 2200
14,16, 25 i 28 800 - 2200

  maj 1 700 - 2400

  czerwiec 30 700 - 2400

  lipiec 7, 14, 24 700 - 2400
27 1600 - 2400
28 - 29 od 700 - 28 lipca do 700 - 29 lipca

  sierpień 4, 11 i 15 700 - 2400
18 - 19 od 700 - 18 sierpnia do 700 - 19 sierpnia
25 700 - 2400

  wrzesień 1 i 8 700 - 2400

  listopad 1 800 - 2200

  grudzień 8 800 - 2200
25 i 26 800 - 2200

Dla pojazdów pochodzących z zagranicy lub Sardynii, wyposażonych w stosowną dokumentację (potwierdzenie miejsca rozpoczęcia przejazdu), przewidziany początek zakazu poruszania się pojazdów rozpoczyna się o cztery godziny później.

Dla pojazdów, wyjeżdżających za granicę lub jadących na Sardynię, wyposażonych w dokument zawierający miejsce docelowe przewozu, zakaz rozpoczyna się dwie godziny wcześniej.

Powyższy zakaz nie dotyczy towarów łatwo psujących się przewożonych zgodnie z warunkami ATP, pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 14 ton.

 

 

Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o DMC pow. 7,5

 

Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 ton obowiązuje w czasie:

 • wszystkie niedziele stycznia, lutego, marca, kwietnia, października, listopada, grudnia 
  w godzinach
  8,00 – 22,00
 • wszystkie niedziele maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 
  w godzinach 7,00 - 24,00
 • oraz :

1 i 6 stycznia 8,00 - 22,00
21 kwietnia 16,00 - 22,00
22 kwietnia 8,00 - 22,00
24 i 25 kwietnia 8,00 - 22,00
29 kwietnia 8,00 - 22,00
1 maja 7,00 - 24,00
24 czerwca 7,00 - 24,00
1,8,15, 22 lipca 7,00 - 24,00
28 lipca 16,00 - 24,00
od 7,00 – 29 lipca do 7,00 – 30 lipca
5,12,15,19,26 sierpnia 7,00 - 24,00
2 i 9 września 7,00 - 24,00
1 listopada 8,00 - 22,00
8 grudnia 8,00 - 22,00
25 i 26 grudnia 8,00 - 22,00

W pojazdach pochodzących z zagranicy (spoza Włoch) lub z Sardynii powinny znajdować się dokumenty, w których będzie umieszczona informacja o miejscu i dacie rozpoczęcia przewozu.

Dokumenty z informacją o miejscu i czasie rozpoczęcia przewozu, będą stanowiły podstawę do przesunięcia zakazu ruchu o 4 godziny.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved