Wzór wniosku B2
zmiana licencji 
(obszar ważności, dodatkowy pojazd).

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   SPIS
 

Strona 1

Wypełnia BOTM

Nr wniosku

Data przyjęcia

B2
Pieczęć przedsiębiorcy

 

Załącznik do wniosku z dnia  
           
 zmianę licencji na
wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego poprzez objęcie

jej treścią dodatkowego obszaru ważności i dodatkowych pojazdów samochodowych:

A. Przedsiębiorcy nie posiadający jeszcze licencji wydanej po 31 grudnia 2001 r. (wg. nowego wzoru) wypełniają tylko wniosek o udzielenie licencji tj. W-1 i A-1, z zaznaczeniem, że prowadzona była działalność licencjonowana przed 1 stycznia 2002 r. W takiej sytuacji ten formularz nie powinien być wypełniony.

B. Wypełnia tylko przedsiębiorca posiadający licencję wydaną po 31 grudnia 2001 r. (wg. nowego wzoru)

Wnoszę o zmianę licencji nr
 

wydanej dnia

 
poprzez objęcie jej treścią następujących danych
(UWAGA:
w rubryce A wpisać żądany/e obszar/y ważności posługując się pełnymi nazwami krajów lub grup krajów w ww. licencji;
w rubryce B wpisać liczbę pojazdów, którymi będzie wykonywany przewóz w tym obszarze)
 Rubryka A Rb.B
1.                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
2.                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
3.                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
4.                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
  • Oświadczam, że przewozy po dokonaniu wnioskowanej zmiany licencji będą wykonywana pojazdami samochodowymi wskazanymi w formularzu A-1 i stosownie do tego wnoszę o zmianę licencji (wykazu numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych)

należy starannie wypełnić formularz A1
  • Jednocześnie wnoszę o:

- wydanie wypisów ze zmienionej w powyższy sposób licencji
- wypisów z wykazów numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych *)
 

Podpis/y osób uprawnionych do działania w imieniu przedsiębiorcy

*) niepotrzebne skreślić (przedsiębiorcom prowadzący przewozy w zakresie przewozu osób nie wydawane są odpisy z wykazu nr rejestracyjnych).


wykaz wzorów


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved