STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

 

     

Globalny System Pozycjonowania GPS
wiadomości podstawowe

     GPS (Global Positioning System) – jest to satelitarny system przeznaczony do szybkiego i dokładnego wyznaczania współrzędnych geograficznych określających pozycję anteny odbiornika w przestrzeni. Sygnały odbierane przez dowolny odbiornik GPS dostępne są w sposób ciągły, niezależnie od warunków pogodowych, w dowolnym czasie i miejscu (pod warunkiem że antena "widzi niebo" - może się zdarzyć, że nie będzie można ustalić pozycji np. w tunelu).

System opiera się o 24 satelity NAVSTAR obiegające Ziemię, zapewniając nieprzerwaną dostawę sygnału radiowego, który po odebraniu przez specjalny odbiornik umożliwia wyliczenie bieżącej pozycji obiektu. Każdy z satelitów transmtuje informację czasową oraz dane nawigacyjne. Odbiornik GPS służy do odbioru oraz przetwarzania sygnału i dekodowania informacji satelitarnej. Wyznacza on czas jaki upłynął od momentu wysłania sygnału do momentu jego odbioru i określa na tej podstawie odległość pomiędzy satelitą, a użytkownikiem, a także położenie satelity w momencie nadawania sygnału. Odległości od satelitów i ich współrzędne są wystarczającymi danymi do wyznaczenia położenia odbiornika.

Do określenia trójwymiarowego położenia (pozycji odbiornika – pojazdu) wystarczają jedynie pomiary z trzech satelitów. Jednakże, ze względu na fakt iż większość odbiorników nie jest wyposażona w najbardziej zaawansowane zegary (bardzo wysoki koszt), oraz aby wyeliminować powstające z tego względu błędy pomiarowe, potrzebny jest dodatkowy pomiar z czwartego satelity.

GPS zapewnia dwa poziomy dokładności:

1. Dokładny Serwis Pozycyjny (PPS – Precise Positioning Service) zapewniające dane o pozycji i czasie o dużej dokładności (dostępny tylko dla autoryzowanych użytkowników)

2. Standardowy Serwis Pozycyjny (SPS – Standard Positioning Service) mniej dokładny lecz dostępny dla wszystkich bez opłat abonamentowych. Dokładność pozycjonowania w tym poziomie określa się w przedziale od 10 do 30 m, ale przy wykorzystaniu stacji referencyjnej dokładność wzrasta nawet do 5 m.

Podstawowym elementem systemu GPS jest odbiornik GPS, składający się z dwóch lub trzech obwodów. Ze względu na fakt osadzania odbiornika GPS w różnych innych urządzeniach wymuszone zostało zmniejszanie jego rozmiarów do czego przyczynił się w dużej mierze wzrost zastosowania technologii cyfrowej. Do podstawowych elementów Odbiornika GPS zaliczamy:

  • Antenę (z opcjonalnym wzmacniaczem wstępnym)
  • Sekcję częstotliwości radiowej i częstotliwości średniej (RF/IF)
  • Sekcję śledzenia/korelacji sygnału
  • Mikroprocesor (który kontroluje odbiornik, przetwarza sygnały i oblicz współrzędne położenia odbiornika)

Odbiorniki GPS obecnie stanowią standardowe wyposażenie jachtów, statków, samolotów i coraz częściej samochodów, zarówno ciężarowych jak i osobowych.

Zastosowanie systemu GPS pierwotnie spełniało rolę nawigacji, jednakże wraz z rozwojem technologii i techniki telekomunikacyjnej jego zastosowanie znacznie się rozszerzyło i obecnie za jego pośrednictwem jesteśmy w stanie stwierdzić nie tylko pozycję pojazdu lecz także wszelkie jego cechy i parametry fizyczne. Na rynku powstaje coraz więcej firm oferujących swoje usługi w zakresie lokalizacji i monitorowania pojazdów.

 

 powrót

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved