Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

INFORMACJA BOTM  Nr  21/2002

Zarobkowe wykonywanie transportu drogowego

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371), iż podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. W licencji tej, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy, musi znaleźć się oznaczenie obszaru przewozów, którego uprawnienie dotyczy. Organ udzielający licencji wydaje przewoźnikowi jej wypis lub wypisy (w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów, każdy ze stosownym obszarem ważności). W czasie wykonywania przewozu przewoźnik legitymuje się wypisem z licencji, na którym znajduje się oznaczenie obszaru przewozu, a w przypadku międzynarodowego transportu drogowego rzeczy również wypisem z wykazu numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych (określonych we wniosku o udzielenie licencji). Wyłączenia odnośnie stosowania przepisów ustawy określone są w art. 3 tej ustawy. Transport kombinowany wśród tych wyłączeń nie jest wymieniony. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy licencja na międzynarodowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy R.P. w zakresie i na obszarze w niej określonym. Międzynarodowy transport kombinowany jest odmianą tego transportu, a więc przewoźnik wykonujący ten transport musi posiadać stosowną licencję (której wyrazem jest wypis z licencji) z obszarem ważności obejmującym całą trasę przewozu (kraj docelowy + kraje tranzytowe). Jednocześnie informujemy, iż przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego rzeczy kierujący pojazdem ma obowiązek posiadać stosowny wypis z licencji oraz wypis z wykazu numerów rejestracyjnych. Numery tych wypisów mogą być różne. Natomiast na obu dokumentach musi być określony ten sam rodzaj pojazdu samochodowego.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r. - 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved