Wyniki kontroli czasu pracy kierowców
wykonujących MTD 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 
 

Akcja protestacyjna przewoźników w Polsce

Zdeterminowane środowisko przewoźników oczekuje w dalszym ciągu na zdecydowane decyzje ze strony rządu a dotyczące szczególnie zmniejszenia fiskalizmu państwa i obniżenia kosztów prowadzenia działalności transportowej.

Fakt zniesienia cła na paliwa importowane ze wschodu, jako gest rządu w stronę przewoźników, nie rozwiązuje problemów środowiska. Nawet eksperci i analitycy wypowiadają się na temat wpływu tej decyzji na obniżki cen paliwa z dużą ostrożnością, przewidując co najwyżej kilkugroszowy ich spadek. Ale na jak długo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Nauczeni doświadczeniem poczynań monopolistów na polskim rynku paliwowym oraz wzrostem kursu ropy na rynkach światowych nikt nie spodziewa się radykalnych zmian cen przy dystrybutorach.

W dniu 22 września 2000r. odbyło się kolejne spotkanie Prezesów Stowarzyszeń na którym zebrani debatowali o dalszych formach protestu.

Jednocześnie w tym dniu toczyły się rozmowy przedstawicieli przewoźników z zespołem międzyresortowym powołanym przez Premiera Jerzego Buzka. W skład tego zespołu weszli kompetentni przedstawiciele Rządu z sześciu resortów:

  • Transportu i Gospodarki Morskiej,
  • Finansów,
  • Skarbu Państwa,
  • Pracy i Polityki Społecznej,
  • Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Gospodarki,

w celu rozwiązania najważniejszych postulatów przedstawianych już od lat. Przewodniczącym zespołu został Pan Krzysztof Tchórzewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

Przewoźnicy reprezentowani są przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Przewoźników oraz władze ZMPD w Polsce.

Premier wyznaczył powołanemu zespołowi jednomiesięczny termin do prowadzenia wzajemnych uzgodnień i negocjacji z przewoźnikami. Pozostaje zatem tylko cierpliwie czekać i wierzyć w owocne obrady.

Wszyscy mamy zatem nadzieję, że rozmowy te przyniosą zamierzone efekty i wzajemne uzgodnienia na które wszyscy czekamy zniecierpliwieni.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved