Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > F R A N C J A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

F R A N C J A

Ciekawe adresy Internetowe:

Zgromadzenie Narodowe

Ministerstwo transportu

Informator Transportowy

Przegląd

 Informacje:

 1. Opłaty za przejazd przez tunel Mont Blanc.

 2. Zakazuje się przewożenia dzieci

 3. Tunel Mont Blanc otwarty.

 4. Kary za nieprzestrzeganie przepisów

 5. Minimalny odstęp pomiędzy pojazdami

 6. Kontrolki jazdy

 7. Telefon przeciwko nielegalnym emigrantom.

 8. Nowe opłaty za przejazd przez tunel Frejus

 9. Opłaty za przejazd przez tunel Frejus.

 10. Zamknięcie tuneli

 11. Przepisy dotyczące transportu drogowego we Francji

 12. Dokumenty, dokumenty, dokumenty.

 

Opłaty za przejazd przez tunel Mont Blanc.

Tabela opłat za przejazd przez tunel Mont Blanc

Grupa Pojazd/przejazd w jedną stronę w obie strony*
5

Pojazdy jednośladowe

16,90 EUR 21,20 EUR
1

Samochody osobowe o rozstawie osi mniejszej niż 1,3 m z przyczepką o długości do 2 m

25,60 EUR 31,90 EUR
2 Samochody osobowe nie mieszczące się w grupie 1 i busy o długości do 3 m 33,80 EUR 42,50 EUR
3 Pojazdy 2 - osiowe do 3 metrów wysokości  EURO 2-3 98,30 EUR 157,60 EUR
EURO 1 104,40 EUR 167,60 EUR
4 Pojazdy 3 - osiowe do 3 metrów wysokości  EURO 2-3 197,40 EUR 319,70 EUR
EURO 1 209,90 EUR 339,90 EUR

 * Dla klas 1,2,5 powrót do godz. 7 dnia następnego
   Dla klas 3,4 powrót do godz. 15 dnia następnego

Inf. z dnia 2002.07.01

 

Zakazuje się przewożenia dzieci

Zakazuje się przewożenia dzieci autokarami na wszystkich drogach i autostradach w sobotę 3 sierpnia 2002r. od godziny 00:00 do godz 24:00. Rozporządzenie to dotyczy grup powyżej 15 dzieci, poniżej 16 roku życia przewożonych autokarem poza strefy złożone z departamentu odjazdu i departamentów przygranicznych. 

Dla celów niniejszego postanowienia miasto Paryż, departamenty Haute de Seine, Seine - Saint - Denis oraz Val – de Marne uważane są za jeden departament, lotnisko Roissy – Charles – de Gaulle należy do departamentu Val – d’Olse, Seine - Saint – Denis, Seine - et – Marne, lotnisko d’Orly należy do departamentu Val – de Marne oraz l’Essonue. 

Dla autokarów przyjeżdżających z zagranicy, departament graniczny i wjazdowy na terytorium Francji uznawany będzie za departament odjazdu.
Na podst. Info. BOTM 34/02

Tunel Mont Blanc otwarty.

Informujemy, że na podstawie porozumienia z dnia 05.04.2002 r. pomiędzy Francuskim i Włoskim Ministerstwem Transportu Tunel Mont Blanc będzie ponownie otwarty dla ruchu samochodów ciężarowych w obu kierunkach, stopniowo w następujący sposób :
- od 8 kwietnia 2002 dla autobusów i ciężarówek do 19 ton
- od 13 maja dla ciężarówek powyżej 19 ton z wyjątkiem samochodów posiadających więcej niż 4 osie, pociągów drogowych itp.
- od 25 czerwca dla wszystkich typów samochodów ciężarowych z wyjątkiem przewożących materiały niebezpieczne i samochodów o znacznym zanieczyszczaniu powietrza (euro 0 lub wcześniejsze).

Źródło: Francuskie Ministerstwo Transportu w Paryżu

 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Na podstawie art. 26 ustawy Nr 3/2002 z 3 stycznia 2002 r opublikowanej w dzienniku ustaw dnia 4 stycznia 2002 r. :
Każdy kierowca pojazdu przejeżdżającego przez tunel nie przestrzegający odpowiednich przepisów bezpieczeństwa dotyczących zachowania odległości pomiędzy dwoma pojazdami lub odległości 50 m dla samochodów powyżej 3,5 t lub który popełnia takie same wykroczenie w okresie jednego roku od czasu ostatniego wykroczenia będzie ukarany karą więzienia (6 miesięcy) oraz karą pieniężną w wysokości 3750 EUR. Będzie również narażony na karę dodatkową polegającą na zatrzymaniu max na 3 lata prawa jazdy a pojazd którym się porusza może zostać skonfiskowany.

Kontrolki jazdy

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2002r. strona francuska znosi obowiązek posiadania i wypełniania kontrolek jazd wymaganych wcześniej jako załącznik do francuskich zezwoleń stałych (rocznych).

Info BOTM 94/2001

 

Telefon przeciwko nielegalnym emigrantom.

Została uruchomiona bezpłatna informacja telefoniczna dla kierowców, przedsiębiorstw przewozowych oraz związków i zrzeszeń przewoźników pozwalający im zarówno we Francji jak i w Anglii powiadamiać przez 24 godziny na dobę o ich kłopotach z nielegalnymi emigrantami.
Nr telefonu: 0 800 62 1664.

 

Nowe opłaty za przejazd przez tunel Frejus

Francuskie Biuro Obsługi tunelu Frejus (SFTRF) w Paryżu informuje, że zgodnie z decyzją Departamentu Sprawiedliwości Komitetu Unii Europejskiej z dnia 12.09.2000 r francuski rząd zadecydował o obłożeniu podatkiem VAT właściciela koncesji na obsługę tunelu Frejus w wysokości 19,6%.
SFTRF – właściciel koncesji prowadza w/w podatek do opłat począwszy od 01.01.2001 r. jak niżej :
Klasy 1,2,3 obecna opłata = opłata TTC (wszystkie podatki włączone)
Klasy 4,5,6 (samochody o 2, 3 ,4 lub więcej osiach) obecna opłata = opłata HT (przed podatkiem)

Wg infor. SFTRF.

Opłaty za przejazd przez tunel Frejus.

Tabela opłat za przejazd przez tunel Frejus

Pojazd/przejazd w jedną stronę w obie strony
3 - osiowy 734 FRF 1.170 FRF
4 - osiowy 971 FRF 1.556 FRF

 

Pojazdy specjalne - opłata jednorazowa

szerokość od 2,81 do 4 m i wysokości do 4,3m 1.368 FRF
szerokość od 4,01 do 6 m i wysokości do 4,3m 2.715 FRF

Dodatkowych informacji można uzyskać w dyrekcji tunelu tel. 045 - 743 03 300

 

 Zamknięte tunele 

Począwszy od dnia 01.03.2000 wymienione poniżej dwa tunele francuskie będą zamknięte dla samochodów wykonujących transport zarobkowy (ciężarówki, autobusy):

 • tunel le Chat na drodze nr 504 pomiędzy Ambérieu en Bugey a Chambéry, w Savoy - zamknięty dla samochodów, których masa całkowita przekracza 7,5 t.
 • tunel Ste-Marie-aux-Mines na drodze nr 159 pomiędzy St-Dié a Selestat, łączący Lorraine i Alsace Savoy - zamknięty dla samochodów, których masa całkowita przekracza 3,5 t.
  Objazdy dróg są oznaczone odpowiednio sygnalizacją drogową

 

Przepisy dotyczące transportu drogowego we Francji

Na podstawie potwierdzonych informacji uzyskanych w IRU informujemy, że ulegają zmianie przepisy dotyczące wykonywania transportu drogowego na terytorium Francji. Poniżej prezentujemy treść listu:

Światowa Organizacja Transportu Drogowego
IRU - Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego

S2-S3/G1320/WCZ                                                                              Genewa, 9 marca 2000 roku

PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU DROGOWEGO WE FRANCJI

Dokument powrotny oraz Dokument potwierdzający stosunek pracy

Nasze pismo okólne z dnia 14 stycznia 2000 roku, Nr S2-S3/G1168, poinformowało Członków Działu II oraz III, że w następstwie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących transportu drogowego we Francji:

1. ponownie wprowadzono do użytku dokument powrotny w międzynarodowych operacjach transportowych do i z Francji.

Nowe przepisy francuskie weszły w życie w dniu 1 grudnia 1999 roku. Wkrótce odpowiednie służby otrzymają okólną instrukcję postępowania. Gdy tylko dotrze ona do zainteresowanych - co powinno wkrótce nastąpić - odpowiednie służby zostaną upoważnione do wymagania dokumentu powrotnego, oraz w uzasadnionych przypadkach do stosowania sankcji. Szczegółowe informacje na temat dokumentu powrotnego oraz sankcji z nim związanych zostały zawarte w wyżej wspomnianym piśmie okólnym.

W nawiązaniu do pisma IRU z dnia 5 stycznia 2000 roku, francuskie Ministerstwo Urządzeń i Transportu w swojej odpowiedzi z 23 lutego 2000 roku potwierdziło, że :
"Obowiązek sporządzenia dokumentu powrotnego ma zastosowanie do wszelkich przedsiębiorstw, niezależnie od tego czy posiadają one siedzibę we Francji czy też nie, prowadzących krajowe operacje transportowe, łącznie z kabotażem, lub międzynarodowe operacje transportowe do lub z Francji, za wyjątkiem operacji tranzytowych,"

Ponadto, instrument prawny (wynegocjowany pomiędzy IRU i AFTRI a Rządem Francji w 1998 roku)
"z dnia 3 listopada 1998 roku, który wyłączył międzynarodowe operacje w transporcie drogowym z obowiązku stosowania dokumentu powrotnego, utracił moc prawną i nie można się na niego więcej powoływać."

Sekretariat Generalny IRU stwierdza, że zastosowanie dokumentu powrotnego jest niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Francji. W załączeniu przekazujemy Zrzeszeniom Członkowskim analizę prawną tego problemu. Z niecierpliwością oczekujemy na wszelkie interwencje z ich strony u odpowiednich organów państwowych zmierzające do przywrócenia dotychczasowej sytuacji. Ze swojej strony, IRU zamierza podjąć działania na poziomie Wspólnoty.

2. wprowadzono również nowy dokument potwierdzenia stosunku pracy pomiędzy przedsiębiorstwem transportowym a kierowcą pojazdu.

Zgodnie z wyjaśnieniami francuskiego Ministerstwa Urządzeń i Transportu zawartymi we wcześniej wspomnianym piśmie z dnia 23 lutego 2000 roku, wprowadzenie takiego nowego dokumentu ma na celu ujawnianie przypadków "pracy na czarno". Ten nowy środek będzie miał zastosowanie do wszystkich firm zaangażowanych w publiczny drogowy transport towarów lub firm wynajmujących pojazdy przemysłowe z kierowcą, niezależnie od tego czy posiadają one swoją siedzibę we Francji czy też nie oraz niezależnie od rodzaju operacji transportowych, które prowadzą.

Operatorzy transportowi muszą dostosować się do postanowień niniejszego Dekretu do dnia 2 września 2000 roku.

Dla celów kontrolnych, będą oni mogli przedkładać istniejący dokument jednoznacznie rozstrzygający, przewidziany przepisami pracy, taki jak odcinek pensji, egzemplarz umowy o pracę, oświadczenie przed wynajęciem lub każdy inny równoważny dokument.

Dodatkowe wyjaśnienia tego tematu zostaną wkrótce w piśmie okólnym.

 

Dokumenty, dokumenty, dokumenty.

Zgodnie z sugestia polskich placówek dyplomatycznych, przypominamy o konieczności posiadania przez kierowców wymaganych przez stronę francuską poprawnie wypełnionych dokumentów :

 • zezwoleń

 • certyfikatów dla pojazdu i naczepy,

 • licencji EKMT i książek statystycznych stanowiących integralną ich część,

 • tarcz tachografów określających czas pracy kierowców.

Kontrole drogowe przeprowadzane przez francuską Żandarmerię wykazują liczne nieprawidłowości w tym zakresie.

W takich przypadkach polskie placówki konsularne nie mają możliwości interwencji.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved