Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > R U M U N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

R U M U N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

 1. Karty opłat drogowych.

 2. Transport zwierząt na terytorium Rumunii.

 3. Opłaty mostowe.

 4. Zmiana dopuszczalnych wymiarów pojazdów - 14.10.2001

 5. Regionalne biuro wydawania karnetów TIR - 20.09.2001

 6. Zmiana wymiarów

 7. Sytuacja przewoźników

 8. Problemy z paliwem.

 9. Wymiary

 10. Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne kierowców.

 

Transport zwierząt na terytorium Rumunii.

Informujemy, że Narodowa Agencja Sanitarno-Weterynaryjna, Dyrekcja ds Żywych Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa, Żywienia i Lasów wydała Rozporządzenie nr 165868 z dnia 04.06.2002 które mówi:
Wszystkie pojazdy przewożące żywe zwierzęta i produkty podlegające kontroli sanitarno-weterynaryjnej wjeżdżające na terytorium Rumunii lub przejeżdżające tranzytem pochodzące z krajów:
Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Azerbejdżanu, Botswany, Brazylii, Bhutanu, Chin, Korei Południowej, Erytrei, Egiptu, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kuwejtu, Kirgistanu, Mauretanii, Mali, Malezji, Mongolii, Malawi, Kataru, Peru, Rosji, Tadżykistanu, Turcji, Urugwaju, Ugandy, Zambii lub Zimbabwe
będą poddane obowiązkowej dezynfekcji produktami zarejestrowanymi w Rumunii przez kontrolę sanitarno-weterynaryjną.
Opłata pobierana będzie po przekroczeniu każdej z granic.

Zmiana dopuszczalnych wymiarów pojazdów

Rumuński Rząd zatwierdził nowe przepisy dotyczące maksymalnych dopuszczalnych rozmiarów pojazdów, które są ustanowione dekretem rządowym nr 79 z dnia 30 sierpnia 2001 roku.
Nowa maksymalna szerokość ciężarowego pojazdu samochodowego wynosi 2,55 m (przedtem 2,5 m), dla pojazdów z izolacją termiczną (chłodni) 2,6 m.
Nowa maksymalna długość ciężarowego pojazdu samochodowego z przyczepą wynosi 18,75 m (przedtem 18,35 m).

Szczegółowy wykaz wymiarów i mas

Regionalne biuro wydawania karnetów TIR

Rumuńskie zrzeszenie ARTRI otworzyło nowe regionalne biuro wydawania karnetów TIR w Ramnicu Valcea. Wydawane karnety sygnowane są własnym znakiem nad punktem 4 Karnetu TIR.

Zmiana wymiarów

Informujemy że dyrektywą Nr 295 z dnia 30.12.00 Rząd Rumunii anulował dyrektywę Nr 132 z dnia 31.08.00 zmieniającą szerokość dla wszystkich pojazdów do 2,55 m oraz długość pociągów drogowych do 18,75 m.
Tak więc od 01.01.01 poprzednie standardy (szerokość 2,5 m, długość pociągu drogowego 18,35 m) zostają przywrócone do czasu zatwierdzenia nowego prawa przez parlament.

Wymiary

Informujemy że na podstawie rozporządzenia nr 132 z 31.08.2000 r. ulegają zmianie: 

 • Szerokość całkowita zostaje zwiększona z 2,5 m do 2,55 mwszystkie pojazdy

 • Długość całkowita zostaje zwiększona z 18,35 m do 18,75 m – pociągi drogowe

 

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne.

Informujemy i przypominamy o konieczności posiadania przez kierowców indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego przy wjeździe do Rumunii.

W sytuacji braku indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego kierowcy nie mogą oni korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej rumuńskich placówek medycznych.

Oznacza to konieczność pokrycia pełnych kosztów ewentualnego leczenia lub hospitalizacji.

 

Problemy z paliwem.

Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady Polskiej informuje polskich przewoźników, że od kilku dni w północno - zachodniej Rumunii występują braki w zaopatrzeniu w olej napędowy.
Taka sytuacja powoduje duże kolejki i wydłuża czas tankowania do kilku dni.
(07.12.00)

 

Sytuacja przewoźników

Stosownie do sugestii polskich placówek dyplomatycznych, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego przekazuje zbiór informacji dot. Rumunii:

 • Posiadanie przez kierowców indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym razie, kierowcy nie mogą korzystać· z bezpłatnej opieki zdrowotnej rumuńskich placówek medycznych, co oznacza konieczność· pokrycia pełnych kosztów leczenia lub hospitalizacji.

 • konieczności zachowania należytej ostrożności przy przejeździe przez terytorium Rumunii.

Informacja ta spowodowana jest nasilającymi się od 2 - 3 miesięcy napadami rabunkowymi na polskich kierowców w Pitestii, przy wjeździe na autostradę do Bukaresztu, w rejonie przejazdu kolejowego.

 • od kilku dni w północno - zachodniej Rumunii występują braki w zaopatrzeniu w olej napędowy. Taka sytuacja powoduje duże kolejki i wydłuża czas tankowania do kilku dni.

 • warunki w okresie zimowym na terenie Rumunii:

 • występują często obfite opady śniegu , a drogi z reguły nie są odśnieżane. Rumunia jest krajem górzystym i kierowcy winni byćo przygotowani na gołoledź , posiadać łańcuchy i odpowiedni sprzęt;

 • mają miejsce częste zmiany wysokości opłat i cen paliw, smarów oraz innych artykułów. Kierowcy winni dysponować rezerwą walutową;

 • brak na rynku paliwa zimowego, co może prowadzić do dużych kłopotów, zwłaszcza w regionach górzystych, gdzie zdarzają się bardzo niskie temperatury;

 • należy zwrócić uwagę na wagi samochodów, obciążenia na poszczególne osie oraz gabaryty, gdyż służby rumuńskie bardzo skrupulatnie sprawdzają przestrzeganie norm i nakładają dość wysokie kary za ich nieprzestrzeganie.

 

Na podstawie inf. BOTM NR 109/2000

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved