Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O R T U G A L I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O R T U G A L I A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Zmiana dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi - 09.10.2002

  2. Zmiana dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi - 14.10.2001

 

Zmiana dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi

Informujemy, że minimalny poziom alkoholu we krwi, którego rezultatem są sankcje został zmieniony od dnia 25 sierpnia z 0,2 do 0,5 gr/l

Kary:

  • 0.5>0.8 gr/l : od 240 do 1200 €; 
  • 0.8>1.2 gr/l : od 360 do 1800 €; 
  • powyżej 1.2 gr/l : wyrok do jednego roku więzienia lub kara 120 dni aresztu.

Źródło: ANTRAM, Lizbona

Zmiana dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi

W Portugalii został zredukowany maksymalny dopuszczalny poziom zawartości alkoholu we krwi kierujących pojazdami z 0,5 do 0,2o/oo
Przekroczenie wyznaczonego limitu przez kierującego będzie karane w zależności od stopnia zawartości alkoholu we krwi ponad dopuszczalną normę w wysokości 100,00 PTE za wskazanie do 0,5o/oo, a za zawartość alkoholu przekraczającą 0,5o/oo nakładana kara wzrośnie nawet 3 – 4 krotnie. 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved