Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > W I E L K A   B R Y T A N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

W I E L K A   B R Y T A N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

 The Transport Web - The Information Service for the Transport Industry

  

 Informacje:

 1. KARY w przypadku wykrycia przemytu wyrobów alkoholowych i tytoniowych przewożonych w pojazdach samochodowych.

 2. Telefon przeciwko nielegalnym emigrantom.

 3. Przewozy autokarowe.

 

 

KARY stosowane w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 
w przypadku wykrycia przemytu wyrobów alkoholowych i tytoniowych 
przewożonych w pojazdach samochodowych.

Regułą jest, że wszystkie pojazdy przemycające papierosy lub alkohol są przejmowane i nie są zwracane. Brak akcyzy jest poważnym przestępstwem. Służby celne oczekują, że przewoźnicy:

 1. Przeprowadzą kontrole pojazdów i załadunku tak aby zapewnić wwóz tylko takich towarów, które są wymienione na towarzyszących dokumentach.
 2. Sprawdzą wiarygodność załadunku i rozładunku oraz ich zgodność z listem przewozowym.
 3. Upewnią się, że odbiorca oczekuje ładunku pod wskazanym adresem.
 4. Poinformują z wyprzedzeniem jeżeli towary są celowo nieokreślone w liście przewozowym z powodu bezpieczeństwa.
 5. Powiadomią natychmiast o swoich podejrzeniach co do legalności załadunku.


Podejrzani o przewóz towarów bez akcyzy będą poddani następującym czynnościom:

 1. Jeżeli podjęli kroki opisane powyżej i służby celne przyjmują, że nie są zaangażowani w próbę przemytu, pojazd zostanie zwrócony bez opłat w chwili kiedy niedozwolony produkt zostanie usunięty i zostaną złożone konieczne wyjaśnienia.

 2. Jeżeli przewoźnik nie przeprowadził niezbędnych w/w kontroli, które mogły ujawnić przestępczą działalność ale służba celna uważa, że nie był on bezpośrednio zaangażowany - samochód będzie zatrzymany ale zwrócony po zapłaceniu 20 % dochodu nieopodatkowanego albo wartości pojazdu, odpowiednio co jest mniejsze. W razie powtórzenia się usiłowania przemytu przez tę samą firmę, pojazd zostanie zatrzymany i nie zwrócony.

 3. Jeżeli Przewoźnik nie może udowodnić, że nie bierze udziału w przemycie (np. gdy pojazd został zaadoptowany do przemytu) pojazd będzie zatrzymany i nie zwrócony.

 4. Jeżeli zabronione towary zostaną znalezione w kabinie albo gdziekolwiek w pojeździe po raz pierwszy to ciągnik będzie zatrzymany i oddany za 100% dochodu albo za wartość rynkową, która z nich jest niższa.

 5. W wypadku powtórnego przemytu pojazd będzie zatrzymany i nie zwrócony.


MSZ Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii przypomina, że przedsiębiorcy zostali poinformowani o zmianach w prawie dot. usiłowania przemytu listami, artykułami prasowymi i plakatami w miejscach przekraczania Kanału La Manche.


Wszelkie pytania prosimy kierowa
ć do:

Gerry Dolan +44 20 7865 5656

Bob Pennington +44 20 7865 4742

Źródło: INFORMACJA BOTM NR 70/2001

 

 

Telefon przeciwko nielegalnym emigrantom.

Została uruchomiona bezpłatna informacja telefoniczna dla kierowców, przedsiębiorstw przewozowych oraz związków i zrzeszeń przewoźników pozwalający im zarówno we Francji jak i w Anglii powiadamiać przez 24 godziny na dobę o ich kłopotach z nielegalnymi emigrantami.
Nr telefonu: 0 800 62 1664.

Przewozy autokarowe.

IRU przekazuje informacje przygotowane przez London Borough of Lambeth i Konferencję Transportu Pasażerskiego dotyczące specjalnych środków zarządzania ruchem autokarowym na Południowym Brzegu - Wielka Brytania.

Zarządzanie Ruchem Autokarowym na Południowym Brzegu

Niniejsza informacja została przygotowana przez London Borough of Lambeth. Prosimy uważnie się z nią zapoznać, aby nie być narażonym na zapłacenie grzywny, co uczyni państwa pobyt na Południowym Brzegu możliwie najprzyjemniejszym.

Oczekujemy, że wiele nowych atrakcji położonych na Południowym Brzegu, takich jak British Airways London Eye (punkt widokowy), cieszyć się będzie coraz większym zainteresowaniem. London Borough of Lambeth zdecydował się więc na wprowadzenie specjalnych środków zarządzania stale rosnącym ruchem autokarowym trafiającym na Południowy Brzeg w celu zapewnienia jak najlepszych wrażeń z pobytu, ograniczenia zatłoczenia oraz zachowania dobrej jakości powietrza dla okolicznych mieszkańców.

Środki, o których mowa, zostaną wprowadzone w lutym 2000 roku na okres sześciu miesięcy - po upływie tego okresu zostaną one poddane analizie i zmodyfikowane tam, gdzie będzie to konieczne. Zostały one przygotowane w porozumieniu z mieszkańcami, policją, Federacją Transportu Pasażerskiego oraz zarządzającymi wieloma atrakcjami turystycznymi znajdującymi się na obszarze Południowego Brzegu. Środki są również spójne ze Strategią Autokarową Centralnego Londynu.

W skrócie, nowe środki oznaczają, że:

 • Zostanie wprowadzony zakaz ruchu autokarowego na określonych obszarach mieszkalnych.

 • Zostaną wyznaczone miejsca wsiadania i wysiadania pasażerów - należy je wcześniej zarezerwować.

 • Kierowcy autokarów, którzy nie dostosują się do tych środków lub pozostawią nieruchomy autokar z pracującym silnikiem będą karani grzywną.

Pasażerowie nie powinni wsiadać ani wysiadać z autokaru na obszarze zaznaczonym na ,. mapce (na czerwono). Można natomiast podejmować lub wysadzać pasażerów w jednej z 14 wyznaczonych zatoczek autokarowych, gdzie czas postoju ograniczony jest do 20 minut. System rezerwacji pracował będzie 7 dni w tygodniu w cyklu dwudziestominutowym.

Jak rezerwować swój czas postoju dla wsiadania lub wysiadania pasażerów?

Będą musieli Państwo wcześniej zarezerwować czas dla wsiadania bądź wysiadania pasażerów przy jednej z zatoczek dzwoniąc pod telefon Zarządu Ruchu nr 020 8766 5619. Telefon działa w godzinach od 9 rano do 5:30 po południu od poniedziałku do piątku. Gdy jest to możliwie prosimy o podanie, którą z atrakcji będziecie Państwo zwiedzać.

Po takiej informacji, Zarząd Ruchu wybierze najbliższą dostępną zatoczkę autokarową i poprosi o podanie preferowanej godziny. Jeżeli w tym terminie nie jest to możliwe, pozostawimy Państwu możliwość wybrania innego czasu lub innej zatoczki. Następnie otrzymają Państwo faxem potwierdzenie daty, godziny i lokalizacji zatoczki.

Po przybyciu na wyznaczone miejsce, przywitani zostaną Państwo przez przedstawiciela Zarządu Ruchu, który zapisze ilość pasażerów i uzgodni z Państwem czas zabrania pasażerów lub skieruje Państwa na odpowiedni parking autokarowy.

Jak zabierać pasażerów?

Gdy znajdują się Państwo na parkingu autokarowym, a Państwa grupa zebrała się już w wyznaczonym miejscu, przedstawiciel Zarządu Ruchu zostanie o tym powiadomiony i przekaże Państwu informację o gotowości do zabrania grupy, przez system komunikacyjny znajdujący się na parkingu. W innym razie, należy podjechać do wyznaczonej zatoczki o czasie i w ciągu maksymalnie 20 minut zabrać wszystkich pasażerów.

Lokalizacja zatoczek autokarowych,

Zatoczki zaznaczono na mapce (kolorem zielonym):

 • 3 zatoczki przy Westminster Bridge

 • 2 zatoczki przy zjeździe z Waterloo Bridge na Upper Ground

 • 3 zatoczki przy Upper Ground

 • 6 zatoczek przy Belvedere Road

 

Obszary z zakazem ruchu autokarowego.

Na poniższych ulicach zakazany jest ruch autokarów celem ochrony mieszkańców przez szkodliwym wpływem ruchu autokarowego na nieprzystosowanych do tego celu ulicach:

Alaska St, Aquinas St, Brad St, Coin St, Cotombo St,. ans St, Duchy St, Exton St, Greet St, Hatfields St, Joan St, Mepham St, Meymott SL, Rennie St, Roupell St, Secker St, Theed St, Whittlesey St, Wootten St.

Na ulicach Broadwall St oraz Upper Ground (pomiędzy Cornwall Rd oraz skrzyżowaniem z Blackfriars Rd) obowiązuje zakaz ruchu pojazdów publicznych, za wyjątkiem służb lokalnych.

Parkowanie autokarów.

Najbliższe parkingi autokarowe zostaną wskazane w punktach wysiadania pasażerów. Można wcześniej zarezerwować miejsce na centralnym parkingu przy Oval Way (w odległości około 1,5 km) w momencie rezerwowania godziny wysiadania lub wsiadania pasażerów pod numerem 020 87665619. Pełną informację o innych parkingach autokarowych w Londynie można uzyskać od CPT dzwoniąc pod numer 020 72403131 lub w internecie pod adresem www.cpt-uk.org

Miejsca zbiórek

Aby uniknąć opóźnień przy zabieraniu pasażerów, miejsca zbiórek grup wyznaczono w pobliżu zatoczek autokarowych - informację o nich przekaże przedstawiciel Zarządu Ruchu po przybyciu na miejsce.

Kary

Prosimy zauważyć, że nieprzestrzeganie tych nowych zasad grozi Karą Ryczałtową. Zgodnie z Ustawą Ochrony Środowiska, wykroczeniem jest również pozostawienie nieruchomego pojazdu z pracującym silnikiem. Należy postępować zgodnie z instrukcjami Oficerów Policji, strażników ruchu oraz służb parkingowych.

Jeżeli mają Państwo uwagi do proponowanych środków lub sugestie co do ich poprawy proszę napisać na adres: John Roseveare/Brian Fitzpattick, Transport Business Unit, London Borough of Lambeth, 2"d floor, Directions Building, 1-5 Acre Lane, London, SW2 SSD. Niniejszą inicjatywę wspierają British Airways London Eye, London Borough of Lambeth, Shell International, South Bank Centre & South Bank Emplyers' Group.

Zadzwoń do Zarządu Ruchu pod numer 020 8766 5619

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved