Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > L I T W A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

L I T W A

Ciekawe adresy Internetowe:

Strona Rządowa 

Biuro Integracji Europejskiej

 Informacje:

  1. Obowiązek posiadania środków finansowych.

 

Obowiązek posiadania środków finansowych.

Od dnia 15 lutego 1999 roku władze litewskie wprowadziły obowiązek posiadania przez cudzoziemców, w tym także obywateli polskich, udających się na terytorium Litwy na pobyt do 3 dni włącznie, środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 300 litów w gotówce lub równowartości w walucie zagranicznej. Osoby przybywające na dłużej niż 3 dni winny posiadać nie mniej niż po 100 litów na każdy dzień pobytu lub równowartość w walucie zagranicznej.

Obowiązek ten nie dotyczy podróżujących udających się tranzytem przez terytorium Republiki Litewskiej i kierowców transportu samochodowego wykonujących przewozy międzynarodowe. Zwolnienie z tego obowiązku obejmuje także cudzoziemców udających się na naukę, leczenie, do pracy oraz zamieszkałych, pracujących lub uczących się w strefie przygranicznej pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved