Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > Ł O T W A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <  
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

Ł O T W A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Przewozy ponadgabarytowe.

  2. Zasady ruchu drogowego.

     

Przewozy ponadgabarytowe.

W wypadkach przekroczenia dozwolonych na terytorium Łotwy dopuszczalnych gabarytów pojazdów i zestawów pojazdów wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia 

Zezwolenia te będą wydawane przez: 

Traffic Management Unit,
Latvian Road Administration,

Gogola Street 3,
LV - 1050  Riga  Latvia,

tel.: +371 7028144; +371 7028338,
fax +371 7028171; +371 7227818

Wniosek powinien zostać złożony na 10 dni przed planowaną datą wyjazdu.

 

Zasady ruchu drogowego.

  • Ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym i używanie świateł krótkich w dzień i w nocy przez okres całego roku.

  • W okresie 1 XII - 1 III samochody osobowe i mikrobusy, których d.m.c nie jest większa niż 3,5 t., muszą być· wyposażone w opony zimowe.

  • W okresie 1 V -1 X zakazane jest używanie opon z kolcami. Kierowcom nie zezwala się na rozmowę przez telefon komórkowy podczas kierowania. Zakaz ten nie dotyczy używania aparatów głośno mówiących. Dopuszczalna waga i wymiary pojazdów ustalono w zgodzie z Dyrektywą 96/53/EC

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved