Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > S Ł O W E N I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

S Ł O W E N I A

Ciekawe adresy Internetowe:

 

  

 Informacje:

  1. Ograniczenia na w ruchu nocnym


Ograniczenia na w ruchu nocnym.

2000-04-12
GIZ-Intertransport, Ljubljana poinformowała, że obywatele Murska Sobota zadecydowali o wstrzymania ruchu pojazdów ciężarowych wykonujących zarobkowy transport drogowy samochodami powyżej 7,5 t masy całkowitej.
Ograniczenie ruchu pojazdów dotyczy pory nocnej (pomiędzy 22:00 a 6:00) w rejonie Pesnica-Dolga Vas (droga G1-3 w relacji Budapest-Trieste).
Słoweńskie Ministerstwo oprotestowało tą decyzję, ale ostateczna decyzja podjęta zostanie przez sąd drugiej instancji.
Do ostatecznego wyjaśnienia sprawy ograniczenia ruchu pojazdów pozostają w mocy.


 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved