Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O L S K A

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniami umów dwustronnych oraz ustaleń Komisji Mieszanych, przewozy do/z krajów trzecich można wykonywać według następujących zasad:

Kraj Zasady przewozów
ALBANIA Wymagane zezwolenie specjalne.
AUSTRIA Wymagane zezwolenie ogólne (strona austriacka wymaga tranzytowania terytorium Polski); zezwolenia "Austria premia" nie uprawniają do wykonywania przewozów z/do kr 3
AZERBEJDŻAN  Wymagane zezwolenie EKMT(CEMT)
BELGIA  Wymagane zezwolenie loco
BIAŁORUŚ Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
BOŚNIA I HERCEGOWINA Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
BUŁGARIA Wymagane zezwolenie specjalne tzw. kraje trzecie.
CHORWACJA Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie
CZECHY  Przewóz wykonywany najkrótszą drogą tranzytową przez terytorium Polski - bez zezwolenia, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie. Na podstawie jednego zezwolenia można wykonać dwie kolejne jazdy do krajów trzecich.
DANIA  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie
ESTONIA  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
FINLANDIA Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie. Przewozy wykonywane pojazdami, których dopuszczalna ładowność nie przekracza 3,5 tony nie wymagają zezwoleń
FRANCJA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
GRECJA  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie
GRUZJA  Wymagane zezwolenie EKMT (CEMT)
HISZPANIA  Wymagane zezwolenie ogólne
HOLANDIA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
JUGOSŁAWIA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie loco, inne - wymagane specjalne zezwolenie.
KAZACHSTAN  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie i zezwolenie ogólne.
KIRGISTAN  Niedozwolone.
LITWA  Przewóz wykonywane tranzytem przez terytorium Polski -wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
LUKSEMBURG  Zezwolenia nie są wymagane.
ŁOTWA  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
MAROKO  Wymagane specjalne zezwolenie
MOŁDAWIA Przewóz wykonywany najkrótszą drogą tranzytową przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, w innych przypadkach - zezwolenie specjalne tzw. kraje trzecie.
NIEMCY  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane zezwolenie specjalne.
NORWEGIA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne (pojazdy spełniające normy min. EURO 1 - bez zezwolenia); inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie .
PORTUGALIA  Wymagane zezwolenie ogólne ważne na przewozy do/z krajów trzecich.
ROSJA  Wwóz do Rosji wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
RUMUNIA  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie
SŁOWACJA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - bez zezwolenia, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie.
SŁOWENIA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - bez zezwolenia, inne - wymagane specjalne zezwolenie tzw. tzw. kraje trzecie.
SZWAJCARIA  Zezwolenia nie są wymagane,
SZWECJA  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie (warunek przejazdu tranzytem przez terytorium Polski nie jest wymagany). Przewozy wykonywane zestawami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 6 ton, lub których dopuszczalna ładowność nie przekracza 3,5 tony nie wymagają zezwoleń
TURCJA  Wywóz - wymagane zezwolenie specjalne wydawane przez odpowiedni turecki urząd za pośrednictwem kontrahenta, - wwóz z kraju trzeciego wyłącznie na podstawie zezwolenia EKMT (CEMT).
UKRAINA  Przewóz wykonywany tranzytem przez terytorium Polski - wymagane zezwolenie ogólne, inne - wyłącznie na podstawie zezwolenia EKMT (CEMT)
WĘGRY  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie. Przewozy wykonywane zestawami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 6 ton, lub których dopuszczalna ładowność nie przekracza 3,5 tony nie wymagają zezwoleń .
WIELKA BRYTANIA Zezwolenia nie są wymagane.
WŁOCHY  Wymagane specjalne zezwolenie tzw. kraje trzecie - kraje UE lub kraje trzecie - kraje spoza UE.

Ponadto, przewozy między krajami członkowskimi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu(EKMT/CEMT) mogą odbywać się na podstawie ważnych na terytorium tych krajów zezwoleń EKMT (CEMT). W tym przypadku spełnienie warunku przejazdu tranzytem przez terytorium Polski nie jest wymagane.

UWAGA:
Spełnienie warunku tranzytu przez terytorium Polski podczas przewozu do/z kraju trzeciego wykonywanego na podstawie zezwolenia loco lub ogólnego oznacza przejazd najkrótszą zwykle stosowaną drogą przejazdu.


Opracowano na podst. info. BOTM 36/2002


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved